Is de gezondheid van de bewoners de gemeente een zorg?

20-03-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Met verbazing heeft de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o. kennis genomen van de houding van de gemeente waar het gaat om de gezondheid van (een deel van) haar bewoners. Bij een bijeenkomst op het stadhuis werd onlangs opnieuw gesproken  over overlast van verkeer rondom de Marathonweg, zowel op het gebied van stof (luchtvervuiling) als van geluid. Hierbij werden de aanwezigen opnieuw geconfronteerd met gegevens die de gemeente ontleent aan gemiddelden die door de diverse overheidsinstanties zoals RIVM en DCMR aan haar worden verstrekt. De pieken in de belasting werden daarbij niet genoemd, terwijl juist die dikwijls de normen overschrijden. Voorziter van de vereniging Guus de Ruiter: ,,Het lijkt op een vorm van window dressing, het zodanig schuiven met gegevens dat het eindresultaat er zo gunstig mogelijk uitziet. Tot op de dag van vandaag is er met uitzondering van verkeerstellingen nog geen enkel betrouwbaar overzicht gebaseerd op werkelijke waarden gemeten binnen de gemeente. Met gemiddelden over 24 uur of over dagdelen kan je elke hobbel gladstrijken en dat gebeurt in Vlaardingen al jaren ten aanzien van de milieubelasting. 

,,Een van de aanwezigen op de bijeenkomst stelde: "Dus als ik drie maal per maand helemaal in elkaar geslagen wordt, smeert de gemeente dat uit over 30 dagen en dan komt het gemiddelde erop neer dat ik elke dag een aai over m'n bol krijg", vervolgt De Ruiter. ,,En in feite is dat zo. Dat je op een aantal piekuren per dag op de Vondelstraat, de Van der Driftstraat of de Marathonweg wordt geconfronteerd met een piek in de vervuiling of met een piek in het geluid dan valt dat, zo stelt de gemeente, toch wel mee als je het over de hele dag uitsmeert ?! De werkelijke psychische belasting van de geluidsoverlast wordt door de gemeente tot op heden niet erkent''. 

Guus de Ruiter vindt het ongelooflijk dat elk argument dat hier tegenin wordt gebracht van tafel wordt geveegd met de opmerking: ,,De gemeente houdt zich aan de gemiddelden en daarmee zitten we onder de norm van overlast.'' ,,Het is toch geen wonder dat de burger zich niet serieus genomen voelt'', aldus De Ruiter. ,,Dat de gemeente  dit soort informatie maar blijft herhalen duidt erop dat zij willens en wetens van plan is haar plannen uit te voeren zonder dat de gezondheid van de burger daarbij een echte rol speelt. De Nederlandse Stichting Geluidshinder schrijft in haar brochure dat er in Nederland veel meer mensen onder 'te veel' geluid lijden dan door de overheid wordt toegegeven. De gemeente Vlaardingen gaat rustig door met haar bouwplannen en op plaatsen waar het eigenlijk niet kan (Samuel Esmijerstraat, Erasmusplein) worden de normen gewoon wat opgerekt, ehhh wordt er ontheffing verleend. Ach ja en over 24 uur uitgesmeerd gaat het maar over een paar decibel...wij vrezen ook dat de onnodige 'window dressing' alleen maar wordt opgevoerd omdat de gemeente allang weet waar zij wil uitkomen. Is de gezondheid van de burger de gemeente echt een zorg?'' De Ruiter besluit met een advies: ,,Ga stemmen op 21 maart en kies voor uw gezondheid. De Vereniging door haar uiterste best de knelpunten voor het voetlicht te brengen''.Gerelateerd