Jaarwisseling: zevenduizend euro schade

28-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Op basis van de evaluatie van de jaarwisseling 2017/2018 stelt het college van burgemeester & wethouders dat er in de nacht van 31 december 2017 op 1 januari 2018 sprake was van een beheersbare jaarwisseling. Er hebben zich geen ernstige vuurwerkincidenten voorgedaan en waren er geen vuurwerkslachtoffers. Wel heeft een aantal vernielingen plaatsgevonden met een totale schade van ruim zevenduizend euro. Dit is een aanzienlijk lagere kostenpost dan in voorgaande jaren.

De brandweer is in totaal 38 keer uitgerukt voor jaarwisseling gerelateerde meldingen zoals bijvoorbeeld containerbranden en buitenbranden. Ook hebben er twee autobranden plaatsgevonden.

Gedurende de jaarwisseling hebben er geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden. Het was relatief rustig, ook in de horeca. De locaties Holiërhoek en Amsterdamlaankrijgen extra aandacht bij de volgende jaarwisseling. Door de-escalerend optreden van de medewerkers van Minters met betrekking tot  overlast gevende jeugd op de Amsterdamlaan, is erger voorkomen.

 

Vreugdevuren Broekweg en Marathonweg

Door het 'fietsenincident'   Broekweg tijdens de jaarwisseling 2016/2017 zijn de vreugdevuren weer in discussie gekomen. De burgemeester heeft samen met de organisatoren een enquête onder de direct omwonenden gehouden, waarna het college heeft besloten de vreugdevuren dit jaar wederom onder voorwaarden toe te staan. Extra veiligheidsmaatregelen ten opzichte van de vorige jaarwisseling zijn getroffen. Zo is er in de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling extra toezicht ingezet en zijn de restanten van het vreugdevuur Broekweg rond 03.30 uur afgeblust. Beide vreugdevuren zijn zonder noemenswaardige problemen verlopen.


Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur zijn medewerkers van het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving in de stad aanwezig geweest. In de middag waren er wat problemen met groepen jongeren op de Amsterdamlaan, parkeerplaats van De Loper, nabij de Jumbo en de Holiërhoek. Op de parkeerplaats bij de Jumbo is door een groep jongeren vuurwerk gegooid naar een medewerker van Toezicht en Handhaving. Ondanks onderzoek heeft dit niet geleid tot aanhouding van een verdachte. Door interventies van Minters, Toezicht en Handhaving en de politie is het daarna rustig gebleven op deze locaties. ’s Avonds is er in diverse rondes gesurveilleerd in het stadshart waar het vuurwerkverbod gold. Omdat de wettelijke afsteektijd van vuurwerk op 31 december inmiddels aangepast is van 10.00 uur naar 18.00 uur, is de noodzaak van een vuurwerkverbod op deze locatie (overlast voor winkelend publiek) niet meer aanwezig. Het college zal gevraagd worden met ingang van de jaarwisseling 2018/2019 het vuurwerkverbod in het centrum in te trekken.Gerelateerd