Jubileum voor de havenmeester

29-03-2018 Nieuws Redactie

Hermanus van Teylingen. foto: P. Dijkers

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 29 maart 1909: Jubileum voor de havenmeester.

Op 1 april 1909 viert de havenmeester van Vlaardingen zijn 25-jarig jubileum. Hermanus van Teylingen wordt geprezen als man van stavast die zijn plicht nooit verzaakt. Die driemaal in het water heeft gelegen maar nog altijd leeft. In 1913 zou de havenmeester echter toch komen te overlijden. 

De heer H. Van Teylingen zal donderdag 1 april zijn 25-jarig jubijeum als havenmeester herdenken. Gedurende al deZe jaren heeft hij getoond de man te zijn, volkomen voor deze betrekking gsschikt. Naast een groote mate van activiteit hield hij zijn prestige als ambtenaar hoog, daarbij de noodige welwillendheid niet uit het oog verliezend.

Ook als chef van de keersluis kan van hem hetzelfde gezegd worden. Hij was steeds op zijn post. En dat deze betrekking niet zonder levensgevaar is, blijkt wel hieruit, dat hij driemaal in het water gelegen heeft. Doch dank zij zijn sterke natuur had dit op hem geen invloed. Ongetwijfeld zal dan ook 1 april niet onopgemerkt voorbijgaan.

Gerelateerd