Kies mee: de beste plek in de regio

03-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Het landschap is al duizenden jaren in beweging. Dat is op veel plaatsen duidelijk te zien. De mens draagt daar ook zijn steentje aan bij. De menselijke ingrepen zijn zichtbaar in het landschap in de vorm van bijvoorbeeld bebouwing en ontginning. Archeologische vondsten geven ons een indruk van het leven van vroeger.

De archeologische vereniging Helinium in Vlaardingen en de archeologen van de gemeente Vlaardingen doen mee aan het project Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek (ZHAAP). In dit project worden een aantal kenmerkende plekken in Vlaardingen en omgeving uitgekozen waar de landschapsvorming en de archeologie duidelijk met elkaar verbonden zijn. De mens heeft zich bijvoorbeeld in deze natte omgeving altijd moeten vestigen op hoger gelegen plaatsen. Dat kunnen natuurlijke hoogtes zijn als rivierduinen of donken, maar ook de mens wierp zelf ook hoogtes op om er te wonen. De terp in het centrum van Vlaardingen is daar een voorbeeld van. Het project wordt ook georganiseerd in Dordrecht en Leidschendam.

Op zaterdag 27 januari zijn tijdens een bijeenkomst in boerderij Hoogstad meer dan 35 locaties in onze omgeving gekozen die kenmerkend zijn voor de verbondenheid tussen landschap en archeologie. Zo zijn onder meer de Krabbeplas uitgekozen als locatie van een bijzondere vondst, de Dam van Schiedam en de Vlietlanden, als een historische schatkamer.

Vervolgens is het aan het publiek om uit deze en nog veel meer locaties de beste te kiezen. Dat gaat via een verkiezing op internet. Op de website www.zhaap.nl/TOP10verkiezing  staan de uitgekozen locaties van Vlaardingen en omgeving met foto en een korte beschrijving. Hier kunt u uw keuze maken. Op een volgende bijeenkomst op 17 maart wordt de uitslag bekendgemaakt en wordt een aantal plekken bezocht. Later wordt er nog fietsroute gemaakt die uitleg geeft over deze mooie locaties. Ook een reizende tentoonstelling, educatief project en een YouTube film horen bij het project.

Gerelateerd