Kom jongens, allemaal...

04-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 4 januari 1926: Kom jongens, allemaal...

Geweld tegen hulpverleners is terecht een landelijk thema. Het lijkt onwaarschijnlijk dat in vroeger dagen ziekenbroeders en brandweermannen net zo werden gehinderd in de uitoefening van hun werk als de laatste jaren. In de kranten is daarvan in ieder geval geen enkele melding te vinden. Anders is dat als we het over de politie hebben. De Hermandad had het in de haringstad regelmatig aan de stok met opstandige omstanders en oproepen om de politie te lijf te gaan waren bepaald geen uitzondering. Zo blijkt ook uit een rechtbankverslag van het Rotterdamsch Nieuwsblad van 4 januari 1926.

Kom jongens allemaal en slaat die agenten op 'r d...! zoo klonk op 8 november van het vorig jaar een stem binnen de veste Vlaardingen. Dat beteekent opruiing. En daarom stond van morgen de 26-jarige los-werkman J. D. terecht, beklaagd van overtreding van art. 131 van het Wetboek van Strafrecht. Hij vertelde, dat twee agenten, J. Braam en H.J. Fehres, zooals later bleek, een man, die thans bleek dronken te zijn geweest, over de straat sleurden, en dat hij hierdoor, ofschoon hij er niets mee te maken had, zóó vertoornd werd, dat de beheersching over zijn stem de vlucht nam en de bovenvermelde woorden uitkreet in de richting van 'het publiek'. Na een eisch van ƒ 40 boete subsidiair 30 dagen hechtenis werd beklaagde veroordeeld tot ƒ 30 boete subs. 10 dagen hechtenis.

Gerelateerd