Kortsluiting hult Vlaardingen in duisternis

28-02-2018 Nieuws Redactie

De dijk tussen Vlaardingen en Schiedam. foto: Collectie Stadsarchief

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 28 februari 1924: Kortsluiting hult Vlaardingen in duisternis.

Bij een ongelukje tijdens graafwerkzaamheden op de Schiedamsedijk wordt in 1924 heel Vlaardingen in het donker gezet. Een uur later al is het euvel weer verholpen maar de inwoners van Overschie hebben minder geluk. Die moeten bijna twaalf uur geduld hebben voor de stroom weer op het net staat.

Vannacht om 3 uur 40 min. waren werklieden van een aannemer op den Maasdijk tusschen Schiedam en Vlaardingen bezig een buis dwars door den dijk te leggen, in verband met opspuiting van terrein in die omgeving. Een zware ijzeren buis viel daarbij op de electrische toevoer kabels van Rotterdam naar Vlaardingen, waarvan er een doorbrak. Onder hevige vuurverschijnselen ontstond een kortsluiting, waarvan zich de gevolgen in het geheele Rotterdamsche net deden gevoelen, waardoor op dat oogenblik ook een defect ontstond in do beide kabels, welke Overschie van stroom voorzien. 

Na ongeveer een uur was de oorzaak van de storing ontdekt, en om 4 uur 40 min. kon de stroomlevering aan Vlaardingen door één der beide nog onbeschadigd gebleven kabels worden hervat. De kabels naar Overschie zijn echter beide defect geraakt; de plaats, waar deze kabels zijn doorgebrand, is vanmorgen gevonden en spoedig hersteld, zoodat de stroomlevering aan Overschie vanmiddag ongeveer 2 uur grootendeels kon worden hervat en vanavond vermoedelijk geheel hervat zal worden.