Kritiek en lof voor vertrekkend burgemeester

07-01-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Honderden Vlaardingers waren zaterdag 7 januari naar het stadhuis gekomen om vertrekkend burgemeester Bert Blase de hand te drukken. Na bijna tweeëneenhalf  jaar waarnemend burgemeesterschap maakt Blase plaats voor Annemiek Jetten, die maandag 9 januari geïnstalleerd wordt als ‘de nieuwe’.

Uit vrijwel toespraken die gericht waren aan het adres van Bert Blase kwamen lovende woorden voor zijn inzet en verbindend vermogen. Zelfs collega Ahmed Aboutaleb van Rotterdam richtte zich, weliswaar via een vooraf opgenomen filmpje, tot Blase in het bijzonder en de Vlaardingers in het algemeen. Aboutaleb sprak ook nog eens zijn bijzondere waardering uit voor Vlaardingen als groene stad, waar hij regelmatig op zondagochtend hardlopend richting Maassluis te vinden is.

Het meest bijzondere onderdeel van het officiële gedeelte, naast natuurlijk de Nieuwjaars -en afscheidsspeech van Bert Blase, waren de woorden die D66 fractievoorzitter Peter Caljé uitsprak. Caljé startte met het benoemen van wat er ‘schortte’ aan de vertrekkend burgemeester. In zijn opsomming kwamen naar voren een blijkbaar gebrek aan smaak wat kleding betreft, een leidinggevende stijl die raadsvergaderingen langer maakte dan nodig en het onvermogen om fractievoorzitster Ivana Somers van Leefbaar Vlaardingen tijdig de mond te snoeren. Daar bovenop noemde hij Blase ook vooral ‘niet bescheiden’. Vervolgens kwamen een aantal positieve kanten naar voren die zeker belangrijk waren, maar het merendeel van de toeschouwers leek nog te stomverbaasd te zijn vanwege het begin van de speech, om ook de loftuitingen tot zich te nemen. Dat Caljé tijdens zijn speech verzocht om even correctief met een stok de toeschouwers te benaderen die nog aan het praten waren hielp ook niet echt.

Caljé zal het ongetwijfeld bedoeld hebben als kwinkslag, maar gezien de reacties in de zaal, veelal van collega raadsleden, kwam de humoristische stijl niet echt over. ,,Zit er ook een stop-knop op hem’’, was één reactie. Het merendeel van de overige commentaren hield voornamelijk in dat dit toch allemaal wel erg gênant  was. Waar Caljé Blase er deel voor verantwoordelijk hield dat debatten nog wel eens ‘overgedaan’ werden en raadsvergaderingen daarmee ongewenst langer dan nodig, vonden veel aanwezigen dat hijzelf ook nogal langdradig was in zijn speech en meer tijd nam dan nodig was. ,,Namens wie sprak hij eigenlijk’’, aldus een collega. ,,Namens zichzelf of namens ons als raad?’’.

Aan het eind was er ook nog een positief geluid: de presentatie van het afscheidscadeau dat Bert Blase aan Vlaardingen gegeven had: Stichting Kids Vlaardingen. Vlaardingse kinderen die een wens, idee, talent of droom hebben en niet weten via welke weg of met welke middelen ze het gewenste voor elkaar moeten krijgen, kunnen zich richten tot KIDS Vlaardingen. Het bestuur van de stichting zal zich gaan inzetten om deze kinderen de juiste weg te wijzen en zo nodig geldelijk te ondersteunen. Stefanie Solleveld, fractievoorzitter van de PvdA en tevens voorzitter van het bestuur van deze stichting onthulde daarbij de website. Voor wie meer wil weten: www.kidsvlaardingen.nl

Gerelateerd