Leiding over Noord vraagt om voorzichtigheid

19-06-2014 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In Vlaardingen wordt op diverse plaatsen gewerkt aan Leiding over Noord, het warmtenet dat Eneco aanlegt tussen de afval- en energiecentrale van AVR in Rozenburg en Rotterdam Noord. Bij het Oeverbos, de Maassuissedijk, rondom de Westwijk en bedrijventerrein Hoogstad in de omgeving van de Vlaardingse Vaart en de Burgemeester Heusdenslaan zijn bouwterreinen afgezet met hekwerken.

Het is zorgwekkend dat buiten werktijd de hekken regelmatig worden opengemaakt door derden.  Omdat er dan geen toezicht is, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor kinderen en volwassenen. Omgevingsmanager van aannemer Visser & Smit Hanab, Maurice Huisman: ,,Het lijkt onschuldig: de hekken openzetten om zo een kortere route te lopen of fietsen, of om toch de hond te kunnen uitlaten in een vertrouwde omgeving. Maar de bouwhekken staan er niet voor niets. Op onze terreinen zijn vaak diepe putten te vinden. En er ligt zwaar materiaal zoals leidingen. Ik moet er niet aan denken dat er een kind in een put valt of onder materiaal terecht komt.''

'Bouwhekken staan er niet voor niets'

Regelmatig komen er meldingen binnen dat er buiten werktijd mensen op de terreinen rondlopen. Huisman: ,,Ook al denk je dat het voor jezelf niet onveilig is, vergeet niet dat je anderen in groot gevaar brengt. Zo lang er wordt gewerkt aan Leiding over Noord, zijn de werkterreinen verboden gebied.''

Eneco en de aannemer vragen ieders hulp om onveilige situaties te voorkomen of te melden bij het alarmnummer  010 – 890 96 11.

De laatste werkzaamheden aan Leiding over Noord vinden deze zomer plaats, het warmtenet wordt in het najaar in gebruik genomen. De komende tijd wordt er extra gesurveilleerd bij de diverse terreinen.Gerelateerd