Lions laten 4000 blinden zien!

15-01-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De verzamelzuil  voor oud en vreemd geld die bij Albert Heijn in de Loper staat, heeft vorig jaar samen met de ca. 50 andere zuilen in Nederland, € 60.000 opgebracht. Vlaardingers hebben vier keer de zuil helemaal gevuld.

De Lionsclub Vlaardingen verzamelt het oud en vreemd geld voor oogoperaties in arme derdewereldlanden. Omdat een eenvoudige staaroperatie in die landen door een bijdrage van de Lions voor €15,- uitgevoerd kan worden, kregen vorig jaar 4000 blinden het zicht weer terug.

Bijna alle Nederlanders hebben oud en vreemd geld in huis rondslingeren. Supermarkten en Lionsclubs bieden gezamenlijk de oplossing om met dat dode geld wat goeds te doen.

De besteding van de gelden wordt verzorgd door de stichting Lions Werkgroep Blinden in samenwerking met Wilde Ganzen, die de gelden van de stichting met 50% verhoogt. Lions nemen het ingezamelde courante papiergeld mee op hun reizen en betalen de tegenwaarde in euro’s. Zakken met wel 20 kg munten worden door een KLM-purser mee genomen naar verre landen en ingewisseld. Het overige zilver-, nikkel- en kopergeld wordt verkocht tegen kiloprijs.

De wijze waarop Lionsclubs wereldwijd sinds 90 jaar aan blindheidbestrijding doen, was reden voor een Verenigde Naties-agentschap om Lions Clubs International Foundation uit te roepen tot de beste NGO (niet-gouvernementele organisatie) ter wereld. Alle Lions werken voor niets en het opgehaalde geld komt geheel ten goede aan de operaties.

 

 

 


Gerelateerd