Loos alarm!

30-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 30 april 1909: Loos alarm!

Koningin Wilhelmina kan eind april 1909 ieder moment bevallen en in het hele land wordt in spanning afgewacht wanneer de troonopvolger zal worden geboren. Ook in Vlaardingen heerst een koortsachtige spanning. 

Toen gisteren hier ter stede het gerucht ging, dat de zoo vurig gekoesterde hoop van het gansche Nederlandsche volk eindelijk in vervulling zou komen, heerschte er een zenuwachtige spanning. Voortdurend werd ons gevraagd of or al een Prinsje of Prinsesje geboren was en steeds moest dan een ontkennend antwoord worden gegeven. Toen 's avonds een der ingezetenen zijn vlag uitstak, ging het als een loopend vuurtje door de stad, dat er een Prinses was geboren. Doch het was slechts een loos alarm! 

Toch waren tot des avonds laat nog menschen op de been om, mocht het heuglijke nieuws komen, zij toch een den eersten zouden zijn om het te vernemen. En toen hedenmorgen het Nieuwsblad-telegram verscheen, dat H. M. een rustigen nacht had doorgebracht, stemde, hoewel liever het bericht zou zijn gelezen van de geboorte van een troonopvolger, dit de menschen reeds tot groote dankbaarheid.

Gerelateerd