‘Laten we ophouden over de oortjes’

12-03-2018 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De noodzaak om ‘iets te doen’  aan de Marathonweg groeit. Dat vindt niet alleen de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o., maar ook de politiek. Bart Bikkers van de VVD en Klaas Terpstra van de PvdA besloten onlangs de handen ineen te slaan, oude tegenstellingen te vergeten en ditmaal samen actie te ondernemen. Om nogmaals de minister te overtuigen dat met de komst van de nieuwe Blankenburgtunnel er juist mogelijkheden liggen om de Marathonweg te ontlasten van het vele en vervuilende verkeer. Met op- en afritten bij het Blankenburgtracé die met een grote bocht dwars door natuurgebied gaan, ofwel ‘oortjes’? Nee, en zelfs de VVD lijkt daarvan te zijn afgestapt. De oplossing is eenvoudiger en kost naar verwachting minder dan die oude VVD-plannen.

Afgelopen vrijdag hadden Bikkers en Terpstra hun partijwoordvoerders voor Infrastructuur van de Tweede Kamer uitgenodigd: Gijs van Dijk van de PvdA en Remco Dijkstra van de VVD. Met hen was ook Frits Paymans, Provinciaal Statenlid van de VVD, meegereisd naar het stadhuis om daar een presentatie te krijgen van Guus de Ruiter, voorzitter van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.

Het uitgangspunt van de ideeën die De Ruiter presenteerde was vermindering van milieubelasting in de vorm van uitlaatgassen, geluid, trillingen en fijnstof. Voor ‘zwaar verkeer’ dat naar de Rivierzone moet kunnen er twee ‘simpele’ enkelbaans afritten worden gemaakt bij de A24, ofwel het Blankenburgtracé, die aansluiten op de Maassluissedijk. Zonder de grote bocht dwars door het natuurgebied, waardoor er wel ergens ter hoogte van de A20 een ‘draai’ moet worden gemaakt om weer op de A24 te komen, of juist er vanaf. Dat is voor vrachtverkeer een korte extra afstand van slechts anderhalve kilometer.

Een andere optie is verbreding van de Marathonweg zelf naar een vierbaansweg. Twee wegen worden er voor doorgaand verkeer verdiept aangelegd, en de twee andere banen zijn voor verkeer dat de wijken (Westwijk/Indische Buurt-Centrum) in wil. Met de verdieping van twee banen, en mogelijke overkapping, worden de milieudruk ook lager.

Tweede Kamerleden Van Dijk en Dijkstra stonden positief tegenover de ideeën die naar voren werden gebracht. Bart Bikkers en Klaas Terpstra drukten hen op het hart er nog een keer naar te laten kijken door ‘mensen die er écht verstand van hebben’. En dan daarmee alsnog te minister te overtuigen om de plannen in te passen. ,,We leven straks met de A20, de A4, de nieuwe A24 en het water van de Nieuwe Maas aan de binnenkant van een verkeersplein’’, aldus  Klaas Terpstra. En dat moet anders vonden Bikkers en Terpstra. In het belang van de Vlaardingers en de omgeving. Gijs van Dijk en Remco Dijkstra zegden op hun beurt tenslotte toe met alle gegeven informatie aan de slag te gaan.Gerelateerd