Matten op de Afrol

06-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 6 februari 1907: Matten op de Afrol!

Gisteravond was de Afrol nabij den Broekweg, het tooneel van een verwoeden strijd. Er werd niet geworsteld in 'Grieksch-Romeinschen stijl, doch op echt kanibaalsche wijze werden ongeoorloofde grepen, steken en houwen toegebracht. 

De kampioenen waren eenige kuipers die, nadat zij nog kort te voren en heel broederlijk, een glaasje hadtien gedronken, opgeluisterd door gezang, aan het kloppen gingen, zoodat opnieuw bleek dat het spreekwoord 'Als de wijn is enz.' waarheid is. Een der deelnemers werd zoodanig 'gelegd' in een goot dat hij er niet zonder hulp konn uitkomen. Als scheidsrechter trad het publiek op, zoodat, toen de politie verscheen, het zaakje reeds was afgeloopen.

 

Gerelateerd