Meer maatwerk in strijd tegen armoede

29-11-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Het bestrijden én voorkomen van armoede staan hoog op de agenda bij de gemeente Vlaardingen. Om dit te realiseren gaat de gemeente samen met betrokken maatschappelijke partners de komende jaren activiteiten ontwikkelen, die meer zijn afgestemd op de persoonlijke situatie van inwoners.

Eerder dit jaar is in Vlaardingen het vernieuwde armoedebeleid vastgesteld. Het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts is de organisatie die namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam het armoedebeleid uitvoert. Onlangs is door het college het activiteitenplan vastgesteld.

 

Meer maatwerk

Wethouder Cees Oosterom: ,,Als onderdeel van dit plan gaan we meer samenwerken met onze wijkteams en maatschappelijke partners zoals voedselbanken, onderwijsinstellingen en sportinstellingen. Zij staan dichtbij de doelgroep en hebben al vaak contacten met hen. Voor deze partners willen we subsidies beschikbaar stellen voor activiteiten die inwoners ondersteunen bij het bestrijden en vooral ook het voorkomen van armoede. We hebben hierbij aandacht voor zogenaamde levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld het overlijden van een gezinslid kan grote consequenties hebben voor een gezin waardoor mensen in armoede terecht kunnen komen’’.

                

Voorzieningen voor kinderen

,,Kinderen en jongeren vormen een specifieke doelgroep in het armoedebeleid. Door hen al op vroege leeftijd te leren omgaan met geld, kunnen we een bijdrage leveren om armoede te voorkomen’’, benadrukt  Oosterom. ,,Zij moeten mee kunnen doen in de samenleving ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Daarnaast kunnen ouders met een laag inkomen gebruik maken van regelingen, waardoor kinderen toch kunnen deelnemen aan sport- en culturele activiteiten’’.

 

Aanvullende zorgverzekering voor lage inkomens

,,Mensen die in armoede leven, hebben ook vaker gezondheidsproblemen. Om te voorkomen dat zij zorg gaan mijden, bieden wij inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve aanvullende verzekering (CAV). Dit doen we in samenwerking met de zorgverzekeraar DSW. De gemeente betaalt een gedeelte van de zorgverzekering. Inwoners die een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm komen hiervoor in aanmerking. Op de website www.gezondverzekerd.nl  staat hierover meer informatie’’.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date