Minima betalen belastingverlaging Hoogheemraadschap

21-11-2016 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Wie een inkomen op bijstandsniveau heeft betaalt sinds dit jaar meer belasting; de kwijtschelding voor deze huishoudens van de zuiveringsheffing, een belasting die het Hoogheemraadschap Delfland berekent, wordt vanaf dit jaar afgebouwd. Volgend jaar komt deze kwijtschelding helemaal te vervallen.

Slecht nieuws voor de minima, maar goed voor het inkomen van het Hoogheemraadschap. Afgelopen week kwam deze organisatie met een persbericht dat de nieuwe belastingtarieven voor 2017 vastgesteld zijn: de zuiveringsheffing voor iedereen daalt van €94,45 naar €93,50 per ‘vervuilingseenheid’. Als u alleen woont betaalt u voor 1 vervuilingseenheid. Woont u met twee of meer mensen in een huis, dan betaalt u voor 3 vervuilingseenheden. Dit is in de wet vastgelegd.

Het Hoogheemraadschap heeft met het afbouwen van de kwijtschelding maar liefst €4 miljoen extra opgehaald bij de minima. De onverwachte meeropbrengst wordt nu teruggegeven. Niet aan dezelfde minima, maar aan alle huishoudens. Wie een bijstandsuitkering heeft financiert zo de belastingkorting voor alle anderen, ook voor wie die paar euro per jaar eigenlijk best wel kan missen.Gerelateerd