Mishandeling in den Oudejaarsnacht

28-03-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 28 maart 1917: Mishandeling in de oudejaarsnacht. 

Wijl ze 'm van klikken verdachten, spraken de 25-jarige W. M. en de 20-jarige J.P. M., koetsier en kapper te Vlaardingen in den oudejaarsnacht den koetsier J. Brobbel aan. Deze sloeg met zijn parapluie als antwoord op den schouder van den jongsten M. ,,Lamme d..... wat doe je daar!'', riep toen de oudste M. als introductie tot een vechtpartij, waarbij Brobbel's hoofd leelijk toegetakeld werd. Onder 't linkeroog kreeg hij een bloeduitstorting, in het jukbeen een deuk, en een barst in de kaak, alles tengevolge van een trap dien hij kreeg van één der beklaagden toen hij voor de tweede keer was gevallen. Vermoedelijkk van den oudste, meende Brobbel. wijl die het dichtst bij hem stond. 

Eisch voor elk der beklaagden 3 maanden gevangenisstraf wegens het deelnemen aan een vechtpartij tusschen meerdere personen, waaruit zwaar lichamelijk letsel ontstond.

Gerelateerd