Moeder en zoon

26-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 26 januari 1916: Moeder en zoon... een lekker stel! 

Lachend kwamen ze binnen, de 22-jarige zeeman P.A. O., thans in militairen dienst, en zijn moeder, de 50-jarige koopvrouw E.M. B., allebei uit Vlaardingen. De president zag daarin gemis aan eerbied voor de Rechtbank en dreigde met een ernstig gezicht dat de zaak buiten tegenwoordigheid van beklaagden zou worden behandeld als ze zich niet fatsoenlijk gedroegen. 

Het betrof een geval van verzet tegen de politie. De eerste beklaagde zou in beschonken toestand zich tegen de politie hebben verzet en zijn moeder zou hem daarbij hebben geholpen. Het vrouwtje was heel zenuwachtig en klaagde over het optreden der politie maar de Rechtbank wou daar niets van hooren. Ze had haar mond te houden anders ging ze de zaal uit. 

- Die persoon is een lage leugenaar, zei de vrouw na ’t getuigenis van den eenen agent.

- Vent, als ik je beet moet pakken, dan wurg ik je, riep het mensch bij de tweede politieverklaring; o, o, o, wat een leugenaars! Ze hebben ons op de wacht geslagen als beenenvleesch!

- Ik hou voor geen mensch mijn mond. Ik kan niet tegen die valschigheid. Ze hebben gezegd dat ze ‘r ons voor twee jaar zouden inhelpen.

Toen ze tenslotte den agent weer met een moord ging bedreigen, nu met een mes, werd de moeder uit de zaal verwijderd. 

Het O.M. wees erop dat de politie het paar zeer gevaarlijk en hun lange opsluiting zeer wenschelijk acht, weshalve de officier voor beiden 4 maanden gevangenisstraf eischte.

- Ik gooi het voor Den Haag! beloofde moeder, die weer binnengebragt was.

Gerelateerd