Mogelijk opvang vluchtelingen in Vlaardingen

08-09-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De gemeente Vlaardingen is in gesprek met het Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers (COA) om te praten over het opvangen van vluchtelingen. Vandaag werd er al over getweet door de gemeente zelf en verscheen er een kort bericht op de eigen website.

,,We hebben er afgelopen week in het collegeoverleg al over gesproken’’, verklaarde wethouder Cees Oosterom vanmiddag bij de wekelijkse persbijeenkomst. ,,Vandaag zijn we daar op terug gekomen. We voelen ons niet alleen bestuurlijk, maar ook moreel verantwoordelijk voor de actuele ernstige problematiek rond de vluchtelingenstroom die Europa bereikt’’.

Positieve reacties samenleving

Oosterom verklaarde al verschillende reacties te hebben gehad op een eigen Twitterbericht hierover én op het bericht van de gemeente Vlaardingen. ,,Er zijn verschillende instellingen, kerkelijke en niet-kerkelijke, die positief gereageerd hebben. Zo hebben twee dominees al contact met ons opgenomen met de boodschap dat zij en hun gemeente er klaar voor zijn’’.

De gesprekken met het COA zijn kort geleden gestart, een initiatief dat al in veel Nederlandse gemeenten genomen is. ,,We zijn in Vlaardingen aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn’’, aldus Oosterom. ,,Daarbij is ook een inventarisatie in gang gezet van de plekken waar opvang gerealiseerd kan worden’’.

Jaren negentig protesten

Waar de tijd nu rijp lijkt voor opvang van vluchtelingen, afgaand op de eerste reacties, was dat eind jaren 90 anders; toen er plannen bekend werden van de mogelijkheid van de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) , waaronder mogelijk op het bedrijfsterrein de Vergulde Hand, stuitte dat op weerstand onder Vlaardingers. Van de plannen werd overigens door het COA toen afgezien om milieu- en kostentechnische redenen. Op de Vergulde Hand kon niet aan milieueisen worden voldaan en de opzet en inrichting van een AZC zou te duur zijn.

Landelijk gezien heeft het kabinet van VVD en PvdA inmiddels een akkoord bereikt over opvang en aantallen vluchtelingen. Lokaal gezien heeft Vlaardingen echter een behoorlijk grote PVV-aanhang, wat bleek uit de Provinciale Statenverkiezingen van maart jongstleden. En dat is nou juist de partij die gekant is tegen de instroom van nieuwe vluchtelingen naar Nederland. Of dat de reacties onder Vlaardingers zal beïnvloeden moet de tijd leren.

Gerelateerd