Molen te koop

04-03-2018 Nieuws Redactie

afbeelding: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 4 maart 1843: Molen te koop.

De gemeente Vlaardingen zet in 1843 een oproep in de krant. De Wind-Korenmolen, nu bekend als de Aeolus, aan de Kortedijk wordt te koop aangeboden. Het eind van het liedje is overigens dat de verkoop wordt afgeblazen. Er is niemand die een acceptabel bedrag biedt voor de molen. 

Openbare verkooping van eenen steenen wind-korenmolen te Vlaardingen.

Burgemeester en Wethouderen der stad Vlaardingen, als daartoe gemagtigd , zijn voornemens, ten Raadhuize derzelve stad , op Woensdag den 15 Maart 1843, des middags ten 12 ure, te veilen, en op Woensdag den 22sten daaraan volgende, mede ten 12 ure, finaal ta verkoopen: den Stads Steenen Wind-Korenmolen, met huizing, tuin en erve, staande en gelegen aan hel noordeinde van Vlaardingen , tegenover den Schiedamschen dijk, verhuurd aan Eduard Boerer, lot den laatsten Oetober 1847, voor de som van twee duizend gulden 's jaars. Nadere informatiën zijn te bekomen ter stedelijke secretarie van Vlaardingen, alwaar de voorwaarden van den verkoop, vier weken voor de veiling, ter lezing zullen liggen. Zegt het voort...

Gerelateerd