Morgen: Dodenzondag

24-11-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De ‘Dodenzondag’ (of ‘Eeuwigheidszondag’) is in de protestantse kerken in Duitsland en Zwitserland al sinds lange tijd een herdenkingsdag voor de overledenen. Ook in Nederland is dat inmiddels overgenomen. Het vindt jaarlijks plaats op de laatste zondag van het liturgisch jaar, oftewel op de zondag vóór de eerste zondag van de advent. En dat is morgen, 25 november (Dodenzondag valt altijd tussen 20 en 26 november)

Ook in verschillende kerken in Vlaardingen worden morgen de overledenen (van het afgelopen jaar) herdacht. Zo is er in de Bethelkerk aan de Verkadesingel, voorafgaande aan de dienst tot ongeveer tien voor tien, voor wie dit wensen gelegenheid om een lichtje ter gedachtenis aan te steken. In de Kerk van de Nazarener aan de Zwanensingel wordt dit herdenken gedaan tijdens de dienst, die om 10.30 uur begint.