Negentien Koninklijke onderscheidingen voor Vlaardingers

24-04-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Burgemeester Bas Eenhoorn heeft vandaag gedecoreerden in Vlaardingen telefonisch gemeld, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in een ridderorde.

Door alle maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperken, mogen er geen bijeenkomsten en evenementen plaatsvinden. Dit houdt in dat ook geen Koninklijke onderscheidingen konden worden uitgereikt. De Algemene Gelegenheid op 24 april ging wel door, op een aangepaste manier. De daadwerkelijke uitreiking van de versierselen vindt later dit jaar plaats. Deze datum wordt landelijk bepaald en is afhankelijk van het verloop van de maatregelen rondom het coronavirus.

Hieronder volgt persoonlijke informatie per decorandus/decoranda.
 

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer P.A. (Piet) Baas (76)
Vanaf 1976 is de heer Baas penningmeester en secretaris van en vrijwilliger bij de Baptistengemeente Rotterdam Centrum. Hij is voorzitter van de kerkenraad. Ook is hij koster. Van 1985 tot 2005 was hij vrijwilliger bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Hij was medebestuurder van het Pensioen- en Invaliditeitsfonds.

Verder is de heer Baas vanaf 2004 penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Niger Zending. Hij maakte deel uit van de thuisfrontcommissie. Daarnaast was hij om en nabij de periode van 2009 tot 2014 secretaris van de Diabetesvereniging te Vlaardingen.

Mevrouw C. J. (Corrie) Bot-van Gilst (83)
Decoranda is vanaf 1974 vrijwilliger bij de ScoutShop in Vlaardingen. Deze winkel maakt onderdeel uit van de Scouting Nederland. Zij is inkoop- en verkoopmedewerker. Van 1986 tot 2016 was mevrouw Bot-van Gilst vrijwilliger bij de Stichting Padvinders Buitencentrum Austerlitz. Zij verrichtte het onderhoud aan het kampeerterrein en de opstallen. Daarnaast fungeerde zij als gastvrouw tijdens de weekenden en vakantieweken.

De heer A. M. E. (André) Brockhus (67)
De heer Brockhus was werkzaam als zelfstandig tandarts en medeoprichter van de maatschap. Ten tijde van zijn eerdere functie als tandarts in een verzorgingshuis heeft hij zich ingezet voor een betere pasvorm van gebitsprotheses. Hij wordt gekenschetst als een toegewijde tandarts met veel aandacht voor zijn patiënten.

Daarnaast is hij van 1989 tot heden vrijwilliger (respectievelijk voorzitter en penningmeester) van de Stichting St. Luke's Hospital te Malawi. De stichting ondersteunt de plattelandsziekenhuizen St. Luke's en St. Martin te Malawi door de aanschaf van medicijnen, tandheelkundige apparatuur en andere benodigdheden. De heer Brockhus is in 1989 en 1990 als tandarts werkzaam geweest in een van de ziekenhuizen. Thans zet hij zich in voor de fondsenwerving.

Vanaf 1990 is hij vrijwilliger bij de Rotary Vlaardingen 80 en medeoprichter van de zustervereniging Past Rotarians voor de voormalige Rotaryleden. De heer Brockhus zet zich in voor de activiteiten om geld in te zamelen, onder andere voor de projecten in Malawi. Momenteel is hij de webmaster en jaarlijks verzorgt hij de wijnactie.

In 2006 richtte hij mede de Stichting DentAmigos Holanda op te Vlaardingen en sinds 2012 is hij daar voorzitter. De stichting organiseerde kleinschalige tandheelkundige hulp in gebieden van Peru waar geen voorzieningen zijn op dit gebied. Van 2006 tot 2013 werd 2 maal per jaar een bezoek gebracht aan het gebied. Nu worden de lokale tandartsen ondersteund door middel van financiën en adviezen. De projecten zijn overgenomen door de lokale Stichting DentAmigos Peru en worden op afstand ondersteund. Daarnaast onderhoudt betrokkene de social media en nieuwsbrieven, hij zamelt knuffels in voor de te behandelen kinderen en hij brengt een keer per jaar een bezoek aan de stichting.

De heer P.J. (Pierre) Bronsgeest (68)
De heer Bronsgeest was tot zijn pensionering in 2015 werkzaam als schrijver van hengelsportboeken en als hoofdredacteur van het hengelsportmagazine "BEET" en andere hengelsport-uitgaven van VIPMedia. Daarnaast schreef hij kinderboeken, waarvan de opbrengst deels ten goede kwam aan een goed doel.

In 2001 richtte hij mede de Stichting The Fishing Dutchmen op en tot 2018 was hij voorzitter. De doelstelling van de stichting is het promoten van de hengelsport en het betrekken van mensen met een ziekte of beperking in de hengelsport. Zo organiseerde de stichting visdagen en vakanties voor deze doelgroep en werkte de stichting samen met de stichtingen Opkikker en Doe een Wens. Ook werden er activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengsten ten goede kwamen aan (inter)nationale goede doelen. In juni 2018 is de stichting ontbonden en overgezet naar een vereniging en beëindigde de heer Bronsgeest zijn activiteiten. Hij zet zich nog dagelijks in voor de hengelsport.

De heer P.A. (Ron) Elberse (58)
De heer Elberse heeft de volgende vrijwillige activiteiten verricht:

•        Van 1984 tot 1995 was hij speladviseur bij de Scouting Academy Rotterdam Rijnmond. Daarnaast organiseerde hij zwemwedstrijden in het district.

•        Vanaf 1987 is hij vrijwilliger bij en bestuurslid (1993-2004), penningmeester (2004-2007) en voorzitter (2007-2009) van de Scouting Maurits Viool Vlaardingen (200 leden). Daarnaast is de heer Elberse sinds 2015 penningmeester van de Beheerstichting Vioolgroep en van de Stichting Vrienden van de Prins Mauritsgroep.

•        Al meer dan 25 jaar is hij collectecoördinator bij de Stichting Jantje Beton te Vlaardingen.

•        Verder is hij vanaf 1999  vrijwilliger bij en bestuurslid en penningmeester (sinds 2019) van de Stichting Scouting Vlaardingen. Sinds 2009 is hij lid van het klusteam, sinds 2015 lid van de stuurgroep/bouwcommissie/financiële commissie verhuizing en sinds 2019 beheerder van het Scout Centrum. Daarnaast coördineert hij de organisatie van de jaarlijkse dodenherdenking.

•        Voor de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen coördineert hij vanaf 2017 de kinderspelen tijdens Koningsdag.

De heer H. (Harm) ten Kate (79)
De heer Ten Kate is vanaf 2004 vrijwilliger bij en bestuurslid (sinds 2009) van de Protestants Christelijke Ouderen Bond afdeling Vlaardingen. Hij is coördinator van het drukken en bezorgen van het maandelijks ledencontactblad. Tijdens de contactmiddagen is hij gastheer. Verder is hij vanaf 2004 vrijwilliger bij de protestantse wijkgemeente Holy. Hij is lid van de klussenclub en draagt zorg voor de schoonmaak. Tevens verzorgt hij het vervoer van mindervaliden naar de kerkdienst.

De heer Ten Kate is sinds 2005 ook coördinator van de oud-papier-inzameling voor de Roemenië Werkgroep Holy en hij heeft zich ingezet als hulpverlener in Roemenië. Van 2005 tot 2013 was hij vrijwilliger bij en bestuurslid van het reeds opgeheven Christelijk Gemengd Koor Immanuël. Daarnaast draagt hij sinds 2014 zorg voor de bladmuziek voor de Cantorij Bethelkerk Ambacht Oost.

De heer A.H.J. (Aad) Kooij (45)
De heer Kooij is werkzaam bij Brandweer Rotterdam-Rijnmond, en hij is sinds 1993 lid van de vrijwillige brandweer van Vlaardingen, onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hij is hoofdbrandwacht.

In totaal kregen vandaag 7 brandweermannen in Vlaardingen te horen dat zij benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat zij meer dan 20 jaar bij de vrijwillige brandweerdienst actief zijn geweest.

De heer J. (Johan) Krebs (70)
Vele jaren, van 1990 tot 1998 en van 2001 tot 2017, was de heer Krebs vrijwilliger bij Atletiekvereniging Fortuna in Vlaardingen. Hij was tijdwaarnemer bij de regionale atletiekwedstrijden van de Atletiekunie, district West II. Hij heeft gezorgd voor eerlijke wedstrijden op alle niveaus en hij heeft de techniek van de tijdwaarneming verbeterd.

Van 2002 tot 2013 was de heer Krebs bestuurslid van de Huurdersraad Waterweg Wonen (voorheen RMWL) in Vlaardingen. Hij was lid van de geschillencommissie en lid van de medezeggenschapsraad en hij behartigde de belangen van de bewoners.

In vrijwel dezelfde periode was hij vrijwilliger bij de Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlieten. Hij was schipper op de rondvaartboot en instrueerde de nieuwe schippers.

Ook is hij 14 jaar actief vrijwilliger geweest bij de buurtpreventie. Hij was loper en coördinator van de lopers. De laatste zeven jaar is hij schipper bij Veerpont De Kwakel.

De heer D.J. (Dirk-Jan) van Noord (60)
Sinds 1987 is de heer Van Noord lid van de vrijwillige brandweer van Vlaardingen. Hij is momenteel hoofdbrandwacht (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond).

De heer J.K.A. (Jaap) Poortman (57)
De heer Poortman is werkzaam als functioneel beheerder crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en sinds 1984 is hij lid van de vrijwillige brandweer van Vlaardingen. Ook de heer Poortman is hoofdbrandwacht.

Mevrouw J.W.M. (Jopie) Rietdijk-Vlasblom (77)
Mevrouw Rietdijk-Vlasblom uit Vlaardingen heeft haar activiteiten in Maassluis liggen. Vandaar dat zij op de hoogte is gesteld door burgemeester Edo Haan van Maassluis. Mevrouw Rietdijk is vanaf 1984 vrijwilliger bij de Argos Zorggroep locatie De Tweemaster in Maassluis. Verder ondersteunt zij een hulpbehoevende vriendin.

Mevrouw I.S. (Siddi) Roza-Knol (76)
De Minister van Defensie, Ank Bijleveld, heeft op 23 april mevrouw Roza-Knol thuis opgebeld, om haar mee te delen dat een Koninklijke onderscheiding aan haar is toegekend. Haar activiteiten zijn Defensie-gerelateerd en op een nog nader te bepalen moment en plaats zal een grote uitreiking volgens militair protocol en ceremonie worden georganiseerd voor deze groep decorandi.

De man van mevrouw Roza-Knol heeft zich ten doel gesteld om de inzet en belangen van veteranen te behartigen en mevrouw Roza-Knol ondersteunt hem hierbij. De heer Roza is districtscommissaris Zuid-Holland van de Vereniging Oude Korea Strijders, voorzitter en PRman van de afdeling Zuid-Holland van de Bond van Wapenbroeders , voorzitter Oorlogsvrijwilligers Engeland-Schotland 1940-1962. Decoranda assisteert vanaf 1994 de besturen van diverse veteranenverenigingen en zij besteedt hier vele uren per week aan. Zij coördineert en organiseert veel bijeenkomsten.

Mevrouw J. S. M. (Anneke) Schoenmakers-de Haas (76)
Vóór 1985 was mevrouw Schoenmakers vrijwilliger bij de Heilige Monicaparochie te Utrecht en bij de Sint Paulusparochie in Utrecht-Tuindorp. Vanaf 1985 is mevrouw Schoenmakers vrijwilliger bij de Goede Herderparochie te Vlaardingen (voorheen Willibrordparochie/Pax Christiparochie). Tot 1999 organiseerde zij gezinsdiensten. Daarnaast was zij na de fusie tot de Willibrordparochie secretaris (van 1999-2001) en voorzitter (van 2001-2007) van de deelraad Pax Christi. Sinds de reorganisatie was zij voorganger vanuit de werkgroep Elkander Dragen in Geloof bij de Goede Herderparochie (2003-2011). Momenteel is zij lector en gastvrouw in vieringen (sinds 1999) en zij is betrokken bij het integratietraject van de Lucaskerk en de Pax Christikerk (sinds 2018).

Van 2006 tot 2012 hielp ze bij de Stichting Uitvlucht te Vlaardingen en vanaf 2013 is zij coördinator van de pastorale werkgroep van het woonzorgcentrum De Meerpaal. De laatste 3 jaar is mevrouw Schoenmakers lid van de Wmo Adviesraad.

De heer A. (Bram) Seen (42)
De heer Seen is sinds 1996 actief als vrijwilliger voor de brandweer, momenteel in de functie van Plaatsvervangend Wachtcommandant in de rang van Brandmeester.

De heer M. (Michel) Swarttouw (49)
De heer Swarttouw werkt als plaatsvervangend wachtcommandant bij de Gezamenlijke brandweer en is sinds 1996 lid van de vrijwillige brandweer van Vlaardingen, onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De heer D. (Dennis) Tempelaar (43)
De heer Tempelaar is sinds 1996 lid van de vrijwillige brandweer van Vlaardingen, onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De heer F.M. (Frans) Verweijen (76)
De heer Verweijen was van 1997 tot 2004 actief bij de Erica School voor speciaal onderwijs. Hij was lid van de medezeggenschapsraad. Ook was hij penningmeester (1999-2011) en vicevoorzitter (1998-1999) van de R.K. Parochie “Sint Willibrord”. Hij begeleidde eerst de fusie van 4 katholieke kerken in Vlaardingen en hij werkte mee aan het weer financieel gezond maken van de parochie.

Vanaf 2006 is de heer Verweijen vrijwilliger bij de zorgorganisatie Stichting ASVZ, locatie Blijhof te Schiedam (zorgwoning voor mensen met een beperking). In de periode 2006-2015 was hij tevens penningmeester van de ouder- en verwantenraad. Vanaf 2011 is de heer Verweijen penningmeester van de R.K. Parochie ‘De Goede Herder’ te Schiedam e.a. Hij is eindverantwoordelijk voor de financiën van alle zeven lokale geloofsgemeenschappen.

De heer R. C. (Robert) van Vliet (53)
De heer Van Vliet is werkzaam als medewerker Servicedesk bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, hij is sinds 1986 lid van de vrijwillige brandweer van Vlaardingen, onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De heer J. (Johan) van der Vlugt (64) en mevrouw C. (Cora) van der Vlugt- van de Voren (72) uit Maassluis
Burgemeester Bas Eenhoorn mocht ook het echtpaar Van der Vlugt uit Maassluis het heuglijke nieuws melden dat zij een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De heer Van der Vlugt en zijn vrouw zijn allebei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hun vrijwilligersactiviteiten liggen voornamelijk in Vlaardingen en de uitreiking vindt later dit jaar ook plaats in Vlaardingen.

De heer Van der Vlugt is onder andere al vanaf 1997 vrijwilliger bij de Stichting Jeugdstad Vlaardingen (vanaf 2006 penningmeester) en vanaf 1999 is hij vrijwilliger bij de Zuidbuurtvereniging. Mevrouw Van der Vlugt is vanaf 1983 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Scoutinggroep ‘Marnix van Sint Aldegonde’ in Vlaardingen en vanaf 1994 vrijwilliger/bestuurslid van de Stichting Jeugdstad Vlaardingen. Ook zij is vrijwilliger bij de Zuidbuurtvereniging.Tot Ridder in de Orde van de NEDERLANDSE LEEUW is benoemd:

Prof.dr.ir. R.H.M. (Richard) Goossens (54)
Hoogleraar Fysieke Ergonomie aan de Technische Universiteit Delft

De heer Goossens is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn activiteiten als Hoogleraar Fysieke Ergonomie aan de Technische Universiteit Delft, alsmede voor zijn bestuurlijke activiteiten. Hij heeft een doorslaggevende bijdrage geleverd aan de verbetering van medische technieken en technologie, de veiligheid van medisch personeel én patiënten en de ontwikkeling van het interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek én onderwijs op het snijvlak van techniek en medisch zorg. De heer Goossens is ingenieur en gespecialiseerd op het terrein van robotica en biomechanica. Sinds 2009 is hij hoogleraar Fysieke Ergonomie aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) van de Technische Universiteit in Delft en sinds 2010 gelijktijdig hoogleraar aan de Faculteit Neurowetenschappen aan de Erasmus MC te Rotterdam alsmede Medical Delta hoogleraar. Daarnaast is hij sinds 2015 voorzitter van de vakgroep Applied Ergonomics and Design alsmede Hoofd van de afdeling Industrieel Ontwerpen en lid van het managementteam van de Faculteit IO. Hij heeft daarnaast nog vele werkzaamheden verricht waarbij de samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat.

Bij wet van 29 september 1815 werd de Orde van de Nederlandse Leeuw ingesteld. Het is de oudste civiele orde in Nederland. Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving.Gerelateerd