Nieuw bestuur voor Ondernemersfonds

06-12-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Ondernemersfonds Vlaardingen heeft dinsdag 5 december op informele wijze afscheid genomen van haar voorzitter, Ed Bijster. In de bestuursvergadering van 19 oktober zijn drie bestuursleden teruggetreden: Ed Bijster (voorzitter), Gerrit van Toor (penningmeester) en Olaf Hanno (communicatie). Zij maakten plaats voor Dirk Jan van de Weerdt (de nieuwe voorzitter), Roel van Tongeren (vice-voorzitter), Marco de Groot (communicatie) en Marcel Baas (penningmeester). Secretaris Arie Ouwendijk blijft aan in het nieuwe bestuur. Daarnaast wordt het bestuur (dat uitsluitend uit vrijwilligers bestaat) sinds begin van dit jaar ondersteund door fondsmanager Wendy Hofman en secretaresse Mariëlle Sprenger (die deze taak overnam van Jacqueline Lansbergen).  

Zowel Dirk Jan, Roel en Marco zijn afkomstig van de Raad van Advies van het Fonds. Gerrit van Toor en Olaf Hanno nemen plaats in de Raad van Advies, die dan bestaat uit Gerrit van Toor, Olaf Hanno en Ronald Huiskens. Hiermee blijft de opgedane kennis van het fonds en die van de ontwikkelingen in de stad geborgd.   

Oprichting Fonds


In de afgelopen jaren hebben Ed Bijster, Gerrit van Toor, Olaf Hanno, Ronald Huiskens en Arie Ouwendijk zich met veel energie ingezet voor het Ondernemersfonds Vlaardingen. Zij hebben het fonds, samen met Raymond Sneek en Nel Hilversum en met steun vanuit de Gemeente Vlaardingen, in 2013 gelanceerd en georganiseerd. Het resultaat mag er zijn: met vijftien Gebieds Gebonden Organisaties (GGO’s), twee Sector Gebonden Organisaties (SGO’s) en een Haven- en Industrieel Cluster (HIC) staat het Ondernemersfonds Vlaardingen als een huis.
 

Over het Ondernemersfonds Vlaardingen


Het Ondernemersfonds Vlaardingen werd in 2013 opgericht om de collectieve initiatieven van ondernemers te financieren en de zogenaamde ‘free-riders’ uit te bannen. Het Fonds stimuleert actief de samenwerking tussen de verschillende ondernemers, winkeliers en andere betrokken partijen in Vlaardingen. Door een geringe verhoging van de OZB voor niet-woningen dragen alle ondernemingen en eigenaren van gebouwen in Vlaardingen evenredig bij aan het fonds. Bedrijven, gebundeld in de GGO's (welke zijn ondergebracht bij notarieel vastgelegde ondernemers- en winkeliersverenigingen), kunnen aanvragen doen voor collectieve bestedingen aan concrete projecten binnen de winkelcentra en industrieterreinen. Deze projecten hebben te maken met de aantrekkelijkheid van het gebied, internet, promotie en evenementen. 

Vele activiteiten die zijn georganiseerd door ondernemers zijn hiermee in de afgelopen jaren gerealiseerd. Voorbeelden van succesvolle projecten zijn de feestverlichting, een schaatsbaan, hanging baskets (bloembakken aan lantaarnpalen), de aanleg van terugslagkleppen nabij de Haven (voor het terugdringen van overlast bij hoogwater), camerabewaking, cofinanciering van binnenstadsmanagement, professioneel parkmanagement op de bedrijventerreinen en feestelijkheden als de Sinterklaas-intocht, de Kerstmarkt en het Moederdagevenement.