Nieuwe gemeentesecretaris voor Vlaardingen

02-06-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft Erwin Stolk benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van Vlaardingen. Hij is op dit moment Programmamanager PGB2.0 bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en start per 1 juli 2020 in Vlaardingen.

Erwin Stolk is geboren in Vlaardingen, maar verhuisde op zijn derde al naar Katwijk waar hij opgroeide. Door het bezoek aan zijn oma’s en andere familieleden koestert hij mooie herinneringen aan onze stad. ,,Ik heb gezien dat er het nodige is veranderd in het centrum van Vlaardingen, maar het karakteristieke is mooi overeind gebleven'', aldus Erwin Stolk. 

Hij kijkt ernaar uit om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Vlaardingen. ,,Vlaardingen is een mooie stad die een onrustige periode kent. We staan voor de uitdaging om in een financieel lastige periode toch de dienstverlening van de gemeente Vlaardingen aan haar inwoners, bedrijven en bezoekers te (blijven) verbeteren. Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten om samen met het college van B&W en de gemeentelijke organisatie deze uitdaging aan te gaan.''

Juiste persoon voor Vlaardingen

Wethouder Sebastiaan Nieuwland (Personeel en Organisatie) geeft aan dat het college enthousiast is over de benoeming van Erwin Stolk. ,,Het college heeft behoefte aan een gemeentesecretaris die op een verbindende en daadkrachtige manier aan vertrouwen bouwt om zo de samenwerking tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur te verbeteren. Erwin is de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats. We hebben alle vertrouwen in hem'', aldus wethouder Nieuwland. 

Erwin Stolk gaat zich vooral richten op het verbeteren van de samenwerking tussen het college en de ambtelijke organisatie. Samen met het college gaat hij de komende weken bepalen wat nodig is om zo verder invulling te geven aan zijn opdracht. Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date