Nieuwe koers voor Spring Foundation

16-01-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Spring Foundation Vlaardingen zet per 1 maart 2020 een punt achter haar lopende projecten. Praktische activiteiten als kledingbank, speelgoedbank en mini supermarkt vinden inmiddels op veel plaatsen in Vlaardingen navolging, waardoor er ruimte ontstaat voor een nieuwe koers.  

,,Toen we acht jaar geleden aan een keukentafel bedachten dat we iets concreets en praktisch wilden doen voor kinderen die op en onder de armoedegrens leven, hadden we niet kunnen vermoeden wat er allemaal op ons pad zou komen'', aldus Carianne Keizerwaard, voorzitter van Stichting Spring Foundation Vlaardingen. 

Vanuit het idee dat kinderen niet de rekening zouden moeten krijgen van de (financiële) situatie waarin ze opgroeien, ze niet aan de zijlijn zouden moeten staan maar net als anderen mee zouden moeten doen, werd in 2012 Stichting Spring Foundation opgericht met als doel het bestrijden van sociale armoede onder gezinnen in Vlaardingen. De kledingbank begon twee keer per jaar in een pop-up variant, Spring bezocht met Sinterklaas honderden gezinnen, werd intermediair voor het Jeugd Sport- en Cultuurfonds en Nationaal Fonds Kinderhulp en organiseerde een jaarlijks (gezins)dagje uit. De kledingbank werd permanent toen Spring Foundation het pand aan de Surinamesingel betrok en zelfs uitgebreid met een speelgoedbank, mini supermarkt en studieruimte. Dankzij de gulle giften van bedrijven, fondsen en particulieren in Vlaardingen en omstreken kon Spring Foundation steeds meer betekenen voor haar doelgroep: van het winterschoenenproject tot diplomazwemmen of een weekje weg, en van theaterbezoeken tot het uitdelen van nieuwe winterjassen en matrassen.  

Een belangrijk nevendoel van alle Spring-activiteiten was het vergroten van de samenhang tussen haar doelgroep en de Vlaardingse gemeenschap. Carianne Keizerwaard vervolgt: ,,Het is hartverwarmend hoeveel mensen en bedrijven de afgelopen jaren hun steentje hebben bijgedragen en zich hard hebben gemaakt voor onze stichting. Sterker, inmiddels zien we op steeds meer plaatsen navolging van ons initiatief. Waar er in 2012 (bijna) niets was voor onze doelgroep zijn er inmiddels diverse kledingbanken en andere initiatieven. Dat ons voorbeeld zoveel navolging krijgt, maakt ons trots. Tegelijkertijd blijft het jammer dat het nodig is.'' 

Nu er voor de gezinnen op veel andere plaatsen in Vlaardingen een praktische helpende hand wordt uitgestoken, is voor Spring Foundation de tijd gekomen om een volgende stap te maken. In acht jaar tijd heeft Spring Foundation veel kennis vergaard over armoede(bestrijding). Het is de uitdrukkelijke wens van het bestuur van de stichting om meer structurele en duurzame oplossingen te bieden. Carianne Keizerwaard: ,,Het bestrijden van sociale armoede blijft ons hoofddoel, maar wij hebben besloten om per 1 maart 2020 te stoppen met onze lopende projecten. Waar we op dit moment het verschil voor onze doelgroep kunnen maken, is met onconventionele, out of the box, praktische oplossingen in acute situaties. Door een pot (bureaucratievrij) geld beschikbaar te maken waarmee snel en effectief oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Hiermee kopen we voor kwetsbare kinderen tijd waar het te lang duurt om via bestaande regelingen de oplossingen voor elkaar te krijgen. Wij hebben daarbij een zogenaamd revolving ‘Spring Springt Bij’-fonds voor ogen: de bijdragen uit het fonds moeten ook weer worden terugbetaald door degene die aan de lat had moeten staan voor de hulpverlening.” 

Via Vlaardingse scholen wil Spring Foundation de kinderen die dat nodig hebben bedienen. Immers: scholen staan dicht bij het kind en onderwijs staat aan de basis van het ontsnappen aan langdurige armoede. De komende tijd zal Spring Foundation gebruiken om zo snel mogelijk invulling te geven aan haar nieuwe koers. Een koers die in de overtuiging van Stichting Spring Foundation aansluit bij haar missie: Sociale uitsluiting door armoede van kinderen in Vlaardingen duurzaam bestrijden en voorkomen. 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date