Nieuwe omgevingsvergunning voor medisch centrum Hoog Lede

27-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Op 26 september 2017 verleende het college van B&W een omgevingsvergunning voor het bouwen van een medisch centrum in Hoog Lede. Deze vergunning is geschorst door de voorzieningenrechter. Gelet op de uitspraak van de voorzieningenrechter heeft het college het besluit van 26 september 2017 herroepen en een nieuwe omgevingsvergunning verleend. In deze nieuwe vergunning zijn vooral zaken met betrekking tot het toegestane gebruik, het parkeren en de verkeersaspecten verduidelijkt. Deze nieuwe vergunning gaat deel uitmaken van het lopende beroep tegen de ingetrokken vergunning. De vergunning wordt gepubliceerd op de gebruikelijke wijze. Daarnaast wordt hij toegezonden aan iedereen die tegen het ontwerp van de vergunning van 26 september 2017 een zienswijze had ingediend.

Het perceel grond waarop het medisch centrum gebouwd zal worden heeft oorspronkelijk de bestemming ‘Wonen’, ‘Tuin’ en ‘Groen’. Met de plannen van huisartsen Jasper de Wit en Henk Jan Verzijl wordt daarvan afgeweken. In de motivering waarom er van het oorspronkelijke bestemmingsplan afgeweken wordt benadrukt het college onder meer het maatschappelijk belang van het medisch centrum. Daarnaast is voor Park Hooglede gekozen omdat dit redelijk centraal ligt ten opzichte van de huidige locaties waar de huisartsen hun praktijk voeren.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date