Nu ingrijpen bij woonoverlast!

08-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - ,,Een leefbare woonomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid van onder meer het college van burgemeester & wethouders, de politie, wooncorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking, GGZ en andere partijen die zich aangesproken voelen’’. ONS.Vlaardingen reageert met deze woorden op klachten van inmiddels enkele tientallen huishoudens die gebukt gaan onder wat zij vaak zelf ‘burenterreur’ noemen: ernstige overlast die soms bijna dagelijks plaatsvindt, en soms ook al jaren voortduurt. Dit ondanks herhaalde pogingen van de slachtoffers om instanties zover te krijgen dat zij effectief ingrijpen. Naar aanleiding van het toenemend aantal klachten over woonoverlast dat de laatste maanden bij de partij is binnengekomen, met als droevig hoogtepunt de situatie in de Timorstraat en nog recenter de Van Kinsbergenplaats  , is ONS.Vlaardingen een Meldpunt Woonoverlast gestart.

Ron Boers, raadslid van ONS.Vlaardingen: ,,Woonoverlast is in Vlaardingen - net als in heel Nederland - al vele jaren een toenemend probleem. Steeds meer mensen lijken zich weinig aan te trekken van woon- en gedragsregels. Sinds de bezuinigingen bij politie en Justitie en in de geestelijke gezondheidszorg is dit probleem nog eens in snel tempo verergerd. Het gevolg is dat mensen die (geestelijke gezondheids-)zorg nodig hebben, of zich om andere redenen misdragen, steeds vaker aan hun lot worden overgelaten, of niet adequaat worden aangepakt. Omwonenden ondervinden door die ontwikkelingen al jaren in toenemende mate overlast’’.

Sinds 1 juli 2017 beschikken burgemeesters in Nederland over verruimde mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige woonoverlast, zowel bij huur- als bij koopwoningen. Ron Boers: ,,Die ruimte zal ook de burgemeester van Vlaardingen moeten gaan pakken. Ook zullen relevante instanties beter en professioneler moeten gaan samenwerken, zodat dossiervorming makkelijker en sneller wordt bereikt’’.

ONS.Vlaardingen doet een dringende oproep aan alle betrokken partijen om op korte termijn met hen samen te komen, en serieus met dit maatschappelijke probleem aan de slag te gaan, en te komen tot een stadsbrede effectieve aanpak. ,,Wij zullen daartoe - naast deze Open Brief - alle genoemde partijen officieel uitnodigen voor een eerste bijeenkomst half juni’’, aldus Boers.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date