Nu is hij Leentje óók kwijt

07-03-2018 Nieuws Redactie

Alle koetsiers verzamelen... foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 7 maart 1906: Nu is hij Leentje óók kwijt.

In de liefde is niet iedereen even gelukkig. Dat is nu zo... en dat was vroeger niet anders. 

Met Leentje Koppenaal had de 22-jarige koetsier S. K., wonende te Vlaardingen, verkeering. Zoowel het meisje als haar familieleden vertrouwden K. volkomen. Maar... er kwam iets uit. Een familielid van het meisje had een koperen doofpot op afbetaling gekocht bij de Gebr. Vogel. K. had op zich genomen telkenmale f 1 te gaan betalen. Zoo ontving hij op 13 en 20 Januari een gulden, doch dit geld droeg hij niet af. Het meisje was er achter gekomen en toen hij haar weder kwam halen, had zij gezegd: ,,'k Wil niks meer van je weten.'' 

Dat was te veel voor den verliefde en hij ontstak in toorn. Hij greep het meisje bij de borst en rukte haar allesbehalve zacht aan de armen. 't Meisje vertelde, dat ze feitelijk bij haar bont was gegrepen en niet bij de borst, wat beklaagde dus verlichtte. Wegens verduistering tweemaal gepleegd en mishandeling van zijn meisje, requireerde het O. M. twee maanden gevangenisstraf.

Gerelateerd