Ombudsman blijft, motie kinderombudsman aangenomen

26-06-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Gisteren heeft de raad besloten dat het contract met de gemeentelijke ombudsman ook vanaf 2016 gehandhaafd blijft. Over de beëindiging van dit contract presenteerde het college een raadsvoorstel, maar vanwege een motie van de fracties van de SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en GroenLinks kon hier niet meer over gestemd worden: de motie stond immers haaks op het raadsvoorstel en bij een meerderheid voor de motie was het verder zinloos nog voor het raadsvoorstel te stemmen. In de praktijk betekent dit dat het tweewekelijkse spreekuur met de ombudsman in Vlaardingen behouden blijft.

De strekking van de motie was dat het college door de gemeenteraad opgedragen werd om de reeds aangestelde kinderombudsman van Rotterdam per 1 januari 2016 ook aan te stellen als kinderombudsman van Vlaardingen. Met een meerderheid van 18 tegen 15 stemmen zal het college wel financiële dekking moeten vinden in de Begroting die in november gepresenteerd wordt. De motie gaat tenslotte uit van een duur van tenminste vijf jaar, waarna geëvalueerd zal worden.

Eerder had de SP op 29 januari jongstleden al ingezet op het aanstellen voor een gemeentelijke kinderombudsman. Helaas bleek dit achteraf niet mogelijk omdat er plannen waren om het contract met de gemeentelijke ombudsman te beëindigen. De Vlaardingse ombudsman had aangegeven alleen de functie van kinderombudsman aan te kunnen nemen, als de gemeente Vlaardingen ook een contract zou hebben voor de ‘gewone’ ombudsman functie. ,,Sinds begin dit jaar is de gemeente  verantwoordelijk voor de jeugdzorg, daarom vinden wij het belangrijk om in te zetten op het aanstellen van een kinderombudsman voor Vlaardingen’’,  lichtte SP raadslid Arjan Sterenberg toe.

Doordat het rijk begin dit jaar diverse taken heeft overgeheveld naar de gemeente, heeft de gemeente er meer verantwoordelijkheden bij gekregen, waaronder taken op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg. De SP wilde hierbij inzetten op het behoud van een (kinder)ombudsman, samen met VV2000/Leefbaar Vlaardingen en GroenLinks om Vlaardingers nog een onafhankelijke bemiddelende en raadgevende instantie te kunnen bieden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date