Onderzoek fusie Bibliotheek met Maassluis

03-04-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Als u werknemer bent bij een bedrijf, dan bent u beter af dan nu wanneer u uw baas aanstaande dinsdag vraagt om een loonsverlaging. Vindt u dit een rare stelling ? Het is zo ongeveer de wijze waarop bij bezuinigingen wordt geredeneerd die de gemeente Vlaardingen doorvoert bij publieke voorzieningen: met minder geld gaan we het nog béter doen. Het lijkt er op dat eerst besloten wordt te bezuinigen en dat er daarna een verhaal bij bedacht wordt.

In die sfeer spraken gisteren gemeenteraad en wethouder Cees Oosterom met elkaar over de komende bezuiniging van € 500.000 op de Bibliotheek Vlaardingen. Van alle onderzochte mogelijke scenario’s hoe verder te gaan met de Bibliotheek Vlaardingen werd er een drietal gepresenteerd door de Projectleider Bezuinigingen Bibliotheek, een waarschijnlijk weinig benijdenswaardige functie. Uit een nauwelijks toegelicht onderzoek, waarbij vliegensvlug er allerlei cijfers en scores de revue passeerden, werd één variant naar voren geschoven. Uitgangspunt daarbij was het handhaven van één centraal gebouw en een drietal kinderbibliotheken in de wijken met elk een servicepunt voor volwassenen. Daarnaast werden ook de mogelijkheden behandeld of er een samengaan met andere bibliotheken mogelijk was, waarbij ‘Rotterdam’ inmiddels afgevallen bleek en de Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland de beste optie bleek. De bieb in Maassluis bleek overigens al gepolst en ‘zij willen wel’. Na deze intro was de raad aan zet.

Op de vraag van Arne van der Zande van VV2000/Leefbaar Vlaardingen of er medewerkers ontslagen zouden worden was het antwoord ontkennend.  Een antwoord dat in tegenspraak leek met de uitspraak dat bij het samengaan met Maassluis er functies konden vervallen in de ‘Back Office’. Hier houden medewerkers zich bezig met PR & Communicatie en andere werkzaamheden waarbij niet direct met leden van de bibliotheek gewerkt wordt. Dit en het terugbrengen van de collectie uitleenmaterialen zou € 500.000 schelen, volgens de aanwezige directeur van de Bibliotheek Vlaardingen. Bijkomende eenmalige kosten bij de voorkeursvariant waren er wel: onder meer het Weerstandsvermogen van de Bibliotheek moest uit de gemeentekas terug overgeheveld worden, de cao-verschillen moeten afgekocht worden en zo zijn er nog wat bedragen te verzinnen.

De gemeenteraad lijkt er nog niet klaar mee, op misschien de partijen Stadsbelangen Vlaardingen en het Algemeen Ouderen Verbond na: zij hielden zich de hele avond muisstil. Er lijkt nog wat aan vragen bij de andere partijen te leven over het beperkte aantal voorgeschotelde varianten, en die zullen nog wel gesteld gaan worden. Cees Oosterom zelf eindigde met een uitspraak die hij mogelijk beter aan het begin had kunnen formuleren, al was het maar om direct een positieve basis neer te zetten: ,,Het uitgangspunt is dat het Centrum behouden blijft en dat we de wijken goed bedienen.Gerelateerd