Onderzoek naar veiligheid galerijvloeren

06-03-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Bezit u een woning in een flat met galerijen en/of balkons die vast zijn gestort aan de binnenvloeren? Worden die vloeren niet door uitstekende steunbalken ondersteund en is uw woning gebouwd voor 1975? Dan moet u onderzoek laten doen naar de veiligheid van de vloeren en balkons. Het kan zijn dat uw galerij of balkon niet sterk genoeg is of dat de wapening door roest is aangetast. Dit komt voor bij galerijflats van voor 1975.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft aan alle Nederlandse gemeenten gevraagd om huiseigenaren onderzoek te laten doen naar de veiligheid van zogenoemde ‘uitkragende betonnen vloeren van galerijflats’. Huiseigenaren hebben zorgplicht voor de staat van hun bezit en dat betekent dat er geen gevaar voor de gezondheid en/of veiligheid mag ontstaan of voortduren. De gemeente heeft zoveel mogelijk VvE’s rechtstreeks een brief gestuurd, maar wil ook via deze oproep zorgen dat alle huiseigenaren op de hoogte zijn.

Oproep aan huiseigenaren               

Bent u een huiseigenaar voor wie dit geldt? Dan verzoekt de gemeente uw VvE om onderzoek te doen en een rapport aan Bouw- en Woningtoezicht voor te leggen. Uit dat onderzoek moet blijken of de vloeren nog voldoen aan de minimumeisen voor bestaande bouw. Zo niet, dan moet de VvE aangeven welke herstelwerkzaamheden nodig zijn en binnen welke termijn dit gedaan wordt.

Rapportages van onderzoek kunnen worden gezonden aan de gemeente Vlaardingen, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Vermeld op de envelop: ‘Rapport veiligheid galerijflats’. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het ministerie van BZK, hier  Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar de gemeente Vlaardingen, (010) 248 4000 of een mail sturen via deze link  Vermeld ook hier dat het gaat om ‘Rapport veiligheid galerijflats’.Gerelateerd