ONS: Unilevergebouw perfecte locatie EMA

18-01-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - ONS.Vlaardingen wil dat het college direct contact opneemt met het kabinet over de mogelijke vestiging van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA (European Medicines Agency), waarvoor Nederland zich maandag kandidaat heeft gesteld. Het Unilevercomplex dat over ruim een jaar vrij komt, zou de perfecte locatie voor het agentschap kunnen zijn. Het EMA heeft 900 medewerkers, ongeveer evenveel als Unilever in Vlaardingen. Op dit moment is EMA in Londen gehuisvest, maar door het voorgenomen  vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moet dit agentschap in een ander EU-land worden gevestigd.

 

Voorzieningen

Het kabinet stelt dat Nederland bij uitstek geschikt is als nieuwe vestigingsplaats voor het EMA. Vooral vanwege de zeer goede internationale bereikbaarheid van ons land voor de vele bezoekers, de eveneens zeer goede voorzieningen zoals huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar vervoer voor de medewerkers van EMA en door de algemene beheersing van de Engelse taal. Daarbij heeft Nederland een grote expertise als gastland van internationale organisaties.

 

900 banen

De EMA is verantwoordelijk voor de beoordeling van de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen die op de Europese markt worden toegelaten. Daarnaast ziet EMA toe op de veiligheid van al toegelaten medicijnen en bevordert het onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Jaarlijks organiseert EMA honderden bijeenkomsten waaraan duizenden experts uit Europa en daarbuiten deelnemen. Bij EMA werken ongeveer 900 hooggekwalificeerde medewerkers, die afkomstig zijn uit alle EU-lidstaten. Mede afhankelijk van de nieuwe locatie van de EMA zal een aanzienlijk deel van deze medewerkers mee verhuizen.Gerelateerd