ONS.Vlaardingen: 'Geef vreugdevuren nieuwe kans'

19-11-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - ONS.Vlaardingen ziet graag dat de burgemeester weer in gesprek gaat met de organisaties van de vreugdevuren. Die hebben contact opgenomen met ONS.Vlaardingen, en zeggen er alles aan te willen doen om de veiligheid rond de vuren te garanderen. Onder andere door het instellen van een vuurwerkvrije zone.

De nieuwe organisatie van het grootste vreugdevuur, op het voormalige terrein van voetbalclub CION aan de Marathonweg, heeft inmiddels een goed veiligheidsplan. Zo wil men een extern beveiligingsbureau inhuren, een vuurwerkverbod instellen, en dranghekken en extra stelconplaten plaatsen. Verder wil de organisatie een vuurwerkvrije zone instellen. Ook is er het idee om op het andere deel van het veld een speciaal en dus kleiner kindervuur te maken.

,,Nu er zo'n goed veiligheidsplan ligt, vragen wij aan de burgemeester om weer in gesprek te gaan met de organisaties, en te bekijken of er nu wél ontheffing mogelijk is'', aldus ONS. Zonodig wil de partij daarbij blijven assisteren. Eerder stelden de organisaties nog dat zij niet in staat waren om de veiligheid te garanderen. Vooral om die reden wilde de gemeente niet langer instaan voor onveilige situaties bij vreugdevuren rond de jaarwisseling en werd er geen ontheffing verleend.

Uit een eerder gehouden enquête onder omwonenden van beide vreugdevuren en onder het Vlaardings internetpanel, bleek volgens de gemeente ook dat veel mensen zich onveilig voelen door de vreugdevuren. ,,Die informatie blijkt deels juist'', stelt ONS.Vlaardingen. ,,Een kleine meerderheid van de omwonenden en het internetpanel staat namelijk juist positief tegenover het vreugdevuur. Het gevoel van onveiligheid blijkt vooral te liggen in de combinatie met zwaarder vuurwerk.'' Nu de organisaties aamgeven dat in zijn geheel willen verbieden rond de vuren, én met een veiligheidsplan komen, staat wat ONS betreft niets een ontheffing meer in de weg.Gerelateerd