Ontwikkelaar aan de slag met oude brandweerkazerne

10-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Het college van B&W heeft besloten de voormalige brandweerkazerne aan de Hoflaan 5-13 te verkopen. Het gebouw krijgt een nieuwe bestemming. Een ontwikkelaar verbouwt de kazerne tot een open ondernemershuis, waarin coöperatief ondernemerschap en onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd.

Het open ondernemershuis is bedoeld voor regionale starters, ZZP'ers en kleine bedrijven in werk-, atelier- en ontmoetingsruimten. Deze herbestemming van de voormalige brandweerkazerne gelegen op De Buitenplaats Van Ruytenburch is in overeenstemming met de ontwikkelvisie van het gebied, waarin is aangegeven dat de bestaande gebouwen een passende herbestemming krijgen die bijdragen aan de kwaliteit en de (be)leefbaarheid van het gebied en de stad.

Eerdere pogingen om een nieuwe bestemming te geven aan de oude brandweerkazerne waren gestrand. In 2015 was het de TaskForce zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) niet gelukt de financiering van de plannen voor zzp-huisvesting in de voormalige brandweerkazerne aan de Hoflaan rond te krijgen. De gemeente vroeg later daaropvolgend aan Heijmans Vastgoed om naar de herontwikkeling van de kazerne te kijken als onderdeel van het totale gebied. Heijmans is tevens de ontwikkelaar van de wijk Buitenplaats Van Ruytenburch aan de Hoflaan die de afgelopen jaren gebouwd is.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date