Ook GroenLinks wil Hoogstad niet kwijt

19-05-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Na de ChristenUnie/SGP pleit nu ook GroenLinks voor het behoud van Landgoed Hoogstad. GroenLinks sluit zich daarbij aan bij het standpunt van de CU/SGP met betrekking tot de  bijzondere landschappelijk, historische en archeologische waarde van het terrein en voegt hier nog wat aan toe: ook de Stadslandbouw Van Ruytenburch, gevestigd op onder andere een stadsakker op Landgoed Hoogstad,  mag op deze plek niet verloren gaan.

GroenLinks raadslid Lianne van Kalken: ,,De maatschappelijk visie die de Stadslandbouw uitdraagt door op een duurzame en gezonde wijze groenten en bloemen te verbouwen, draagt ons inziens bij aan een aantrekkelijke en duurzame stad en biedt een groene ontmoetingsplek voor de burgers en kinderen. Dat moet je koesteren!’’

Over de cultuurhistorische waarde van Hoogstad zegt Van Kalken: ,,De verkoop ervan draagt echter op lange termijn niet bij aan de beste wijze waarop dit stukje verleden in Vlaardingen gewaarborgd zal blijven. Derhalve verzoeken ook wij ‘Landgoed Hoogstad’ als gemeentelijk bezit te oormerken en het niet te verkopen, maar te behouden. Eventuele coöperatie met burgers van Vlaardingen of huur/verkoop aan een gerenommeerde instelling op het gebied van cultureel erfgoed en/of natuurbehoud sluiten wij niet bij voorbaat uit. Graag hebben wij dan ook inzage in de stukken voor de verkoop -desnoods besloten-, alvorens het college van B&W overgaat tot verkoop’’.