Ook Vlaardingen wil vrijwilligers voor aanvullend lokaal vervoer

29-12-2017 Nieuws Kor Kegel

VLAARDINGEN - Wethouder Cees Oosterom streeft naar behoud van aanvullend lokaal vervoer voor de oudere inwoners. Daarom is en blijft hij in gesprek met Argos Zorggroep. Maar aanvullend OV moet wel betaalbaar zijn, zowel voor de gebruikers als voor de gemeente, en daarom denkt Oosterom aan de inzet van meer vrijwilligers als chauffeur van de elektrische voertuigen. Een week geleden liet ook het Schiedamse gemeentebestuur weten Argos Mobiel wellicht als vrijwilligersproject voort te zetten.

Wethouder Oosterom spreekt tegen dat de Vlaardingse gemeenteraad eenzijdig en zonder overleg de financiële ondersteuning van Argos Mobiel staakte. Van meet af aan heeft de gemeente Vlaardingen aan het project meegewerkt. Schiedam startte in 2014 met ondersteuning van Argos Mobiel en Vlaardingen was daar een jaar eerder al mee begonnen, maar wel in de vorm van innovatiesubsidie. Hiermee wilde Vlaardingen een nieuwe vorm van kleinschalig aanvullend vervoer van ouderen en minder mobiele mensen mogelijk maken.

Cees Oosterom: ,,Naast de regiotaxi – beschikbaar in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam – is Argos Mobiel een elektrische vervoersservice die vooral ouderen op relatief kleine afstanden vervoer op maat biedt in Vlaardingen en Schiedam. Maar, benadrukt de wethouder, 'innovatiesubsidies zijn bedoeld om initiatiefnemers tijdelijk financieel te ondersteunen om een project te verzelfstandigen'. ,,Voortzetting van Argos Mobiel in de huidige constructie – als onderdeel van het vervoersaanbod in de regio – leidt tot zeer hoge kosten voor de gemeenten. Met de betrokken partijen is afgesproken dat er tot 1 februari 2018 financiële ondersteuning is voor de Argos Mobiel. Hierover zijn de afgelopen periode meerdere gesprekken gevoerd met de betrokkenen. Argos Zorggroep heeft aangegeven op zoek te gaan naar andere constructies om de dienstverlening met Argos Mobiel voort te blijven zetten. Uiteraard kunnen (kwetsbare) ouderen in 2018 gebruik blijven maken van de regiotaxi voor vervoer op maat.’’

Namens de gemeente Vlaardingen benadrukt Oosterom met Argos Zorggroep en de andere betrokken partijen te zoeken naar verbetering van het aanvullend lokaal vervoer. ,,Als gemeente zijn we ervoor verantwoordelijk dat het geld voor zorg op de juiste manier wordt besteed. Innovatiesubsidies zijn zoals eerder genoemd tijdelijk. We streven ernaar in de nabije toekomst met de partners op een andere (betaalbare) manier aanvullend lokaal vervoer mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de inzet van meer vrijwilligers.’’

De afdeling communicatie van Argos Zorggroep laat weten op dit moment niet te kunnen voorspellen hoe de toekomst van Argos Mobiel er in Vlaardingen uitziet.Gerelateerd