Oprichting Bewonersplatform Oud Ambacht

08-02-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In 2015 is een groep betrokken wijkgenoten uit Oud Ambacht gestart met een bewonersplatform met de bedoeling de wijk mooi en aantrekkelijk te houden en waar mogelijk nog mooier en leefbaarder te maken. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het bevorderen van ontmoetingen, meer speelruimte creëren voor de kinderen, vergroening van de wijk, betrokkenheid naar eenzame en/of hulpbehoevende wijkgenoten vergroten, particuliere woningverbetering, veiligheid, aanpakken van verkeersoverlast en betere afwikkeling van verkeer (zoals bij scholen).

Waar mogelijk doet het bewonersplatform dit op eigen initiatief, waar nodig treedt ze samen op met gemeente of andere betrokken partijen. Een eerste succesvolle actie hebben ze al eerder afgerond. Door de actieve inzet van het bewonersplatform Oud Ambacht in samenwerking met A4All, de gemeente en de basisscholen is een begin gemaakt met het vergroenen van de wijk door de geluidsschermen langs de A20 te beplanten met wingerd.

In deze wijk gebeurt veel. Maar vaak weet men dat niet van elkaar. Om contact te kunnen maken met alle wijkgenoten zijn er diverse digitale mogelijkheden. Zo hebben is er op Facebook een groep aangemaakt: Bewonersplatform Oud Ambacht. Op deze pagina wordt wijkgenoten de ruimte gegeven om elkaar te informeren over activiteiten/evenementen en bijeenkomsten. Verder wil men via Facebook horen wat leeft in onze wijk. Waar is behoefte aan?

Bewonersplatform Oud Ambacht is ook aanwezig op buurbook.nl . Op deze site wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten en ook contact houden met buurtgenoten in heel Vlaardinger Ambacht, dus inclusief de Babberspolder.

Heeft u vragen? U kunt het bewonersplatform bereiken via de mail: vld.oudambacht@gmail.com

 Gerelateerd