Oud en Nieuw: €25.000 schade

31-01-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – De schade die veroorzaakt is bij de jaarwisseling in Vlaardingen bedraagt dit jaar bijna €25.000. Er zijn 13 afvalbakken vernield die vervangen moeten worden, 20 kolkdeksels verdwenen maar gevonden en teruggeplaatst, 7 verkeers- of straatnaamborden vernield die vervangen moeten worden, 2 banken vernield die vervangen moeten worden, er was een vernield speelhuisje op het Mendelssohnplein,  in het Oranjepark 2 vernielde borden met ‘spelregels’ en een vernield schakelkast voor elektriciteit. Volgens de gemeente is het totale schadebedrag: €24.475,00.

Naast de schade die de gemeente heeft geleden is er ook sprake van persoonlijke schade; zo zijn er twee autobranden geweest en zijn er zo’n 10 fietsen gesneuveld op de brandstapel aan de Broekweg. De politie is 7 keer uitgerukt, de brandweer 9 keer en de ambulance 7 keer. Daarnaast zijn er op Nieuwjaarsdag 17 personeelsleden werkzaam geweest met het schoonmaken van de stad.

Het college kwam met deze gegevens ‘op de proppen’ naar aanleiding van vragen van de raadsfractie van GroenLinks. Raadsleden Kees Borsboom en Lianne van Kalken vroegen daarbij aan het college van burgemeester en wethouders wanneer ‘genoeg nou eens genoeg was’. Beiden stoorden zich daarbij vooral aan de jaarlijkse overlast voor inwoners en dieren en de toegebrachte schade en pleiten ook nog eens voor het ‘inwisselen’ van de vreugdevuren voor een lokaal muziekfestival.

In de antwoorden van het college op de vragen van GroenLinks wordt verschillende malen verwezen naar de evaluatie van de Oud- en Nieuwjaarswisseling. Over veranderingen of aanpassingen spreekt het college zich nog niet uit.