Oude Bas wordt nieuwe HOED

15-04-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen is eigenaar van het pand aan de Van Baerlestraat 153. Het pand is eerder door de gemeente aangekocht ten behoeve van de verplaatsing van de Dirk van den Broek (voorheen Bas van der Heijden) naar de Dr. Wiardi Beckmansingel. Het pand staat momenteel leeg en wordt beheerd door een leegstandsbeheerder. Op 5 maart 2013 heeft het college besloten tot het afstoten van een gedeelte van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het pand aan de van Baerlestraat 153 is één van de objecten op de lijst van af te stoten bezit.

Een ontwikkelaar/investeerder heeft zijn interesse kenbaar gemaakt om in het voormalige pand van Dirk een HOED te vestigen. In de HOED worden een apotheek, huisartsen, een oefenzaal en andere disciplines gehuisvest. De HOED past binnen de visie op het Westwijk Centrumgebied, maar voor de vestiging van de HOED zal nog wel een ruimtelijke ordeningsprocedure moeten worden doorlopen.

Het plan van de HOED is tevens overlegd met de vereniging van eigenaren aan de Van Baerlestraat. Vanwege onvoldoende stemmen heeft de vereniging van eigenaren geen besluit genomen en wordt op 20 april 2016 opnieuw een vergadering belegd en een definitief besluit genomen. Verwacht wordt dat noch deze vereniging, noch de gemeenteraad bezwaren zal hebben tegen de verkoop. De opbrengst van het pand (verkoop tegen een marktconforme prijs) komt ten goede van de algemene reserve. De (leen)schuld van de gemeente vermindert bovendien met de hoogte van de opbrengst.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date