Paarden slaan op hol

29-04-2018 Nieuws Redactie

afbeelding: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 29 april 1902: paarden slaan op hol.

Paniek op de Westhavenkade waar twee paarden, die een mandwagen trekken, op hol slaan. De dollemansrit eindigt voor één paard en de kar op de kant van de haven. Het andere paard was minder fortuinlijk en stortte naar beneden. Het werd even later zwaargewond weer op de kant gezet. 

Zaterdagnamiddag had een ongeval plaats, dat hoogst ernstige gevolgen had kunnen hebben, hoewel het nog erg genoeg was. De voor een mandwagen gespannen paarden van mej. de wed. De Zeeuw sloegen op de Westhavenplaat op hol en kwamen in botsing met een muur, waardoor de voerman C. De Bruin er afgeslingerd werd. 

Vervolgens renden de paarden door eenige petroleumvaten van den heer L. Klinge in de richting der haven, doch, nu eenigszins in hun vaart gestuit, bleven wagen en één paard op den kant staan, maar het andere beest viel er in. Na even aan het tuig en een achterpoot te hebben gehangen, brak het tuig en stortte het dier naar beneden met den bek op den rand van een schuit, zoodat het bloed er uitliep. 

Daar het beest in 't water nog zeer wild was, gelukte het slechts met veel inspanning er een broek onder te krijgen en toen met de lier van schipper Bergwerff op te hijschen. Het dier was toen kreupel en bloedde erg uit zijn bek. Een vat petroleum was stukgereden en leeggeloopen. Dat de voerman en eenige jongens, die op den wagen zaten, er zonder ongelukken zijn afgekomen, kan veilig een wonder genoemd worden.

Gerelateerd