Plannen Rivierzone op tafel

12-11-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In het Vlaardingse gebied 'Rivierzone' zijn diverse woningbouwontwikkelingen in voorbereiding. Waar de Rivierzone zich vanuit historie kenmerkt door veel industrie, is de wens dit gebied meer in te richten voor wonen en werken.

Er moeten in Vlaardingen voor het jaar 2030 maar liefst 2.000 extra woningen worden gebouwd en daarbij wordt vooral gekeken naar het gebied rondom Metrostation Vlaardingen Centrum. In totaal kunnen hier ca 2.500 woningen worden gebouwd. Omdat al diverse plannen worden gemaakt, was het nodig een overkoepelend plan te maken waaraan deze plannen kunnen worden getoetst. Ook de omliggende wegen, fiets- en wandelpaden, maar ook pleinen, kades en het Maaspark verdienen een opknapbeurt

Afgestemd met een beperkt aantal vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven en ontwikkelaars uit de drie deelgebieden is er een concept gebiedsvisie Rivierzone opgesteld. De visie laat zien hoe het gebied zich kan ontwikkelen en er over vijf tot tien jaar uit kan zien. De visie is vooral ruimtelijk, dus waar kan wat gebouwd worden. Tegelijkertijd wordt ook aangegeven waar onderwijs, zorg, sport, wegen en paden, groen, water en dergelijke kunnen komen. Of alles echt zo wordt uitgevoerd is niet zeker, maar dat wordt wel geprobeerd. Diverse plannen in de Rivierzone zijn al in voorbereiding. Deze plannen worden zoveel mogelijk afgestemd op deze nieuwe visie. Hierdoor wordt het gebied als één geheel ontwikkeld. 

U kunt reageren!
Het college van burgemeester en wethouders heeft de gebiedsvisie Rivierzone in concept vastgesteld. Het is tot 30 november in te zien en u kunt er ook op reageren. De reacties zullen aan het college worden voorgelegd. Samen met de beantwoording van de reacties wordt de gebiedsvisie Rivierzone door het college ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling van de gebiedsvisie wordt de herinrichting van wegen, pleinen, kades en het Maaspark uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad. Door realisering van deze woningbouwplannen met al zijn voorzieningen ontstaat een nieuw stadsdeel van Vlaardingen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date