Polenhotels langs de Zwanensingel definitief

19-01-2018 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

Wethouder Hoekstra overhandigt in 2015 de sleutels na verkoop van de sluiswachterswoningen

VLAARDINGEN – Op het braakliggende voormalige terrein van voetbalvereniging HVO aan de Zwanensingel komen definitief woonunits voor tijdelijke arbeidsmigranten. Het college van B&W heeft in principe besloten om de locatie voor tien jaar te verhuren aan een organisatie die huisvesting voor flexwerkers verzorgt. Opmerkelijk, want vanwege geluidsoverlast (onder meer A20) is deze grond officieel bestempeld als ongeschikt voor woningbouw. Dat lijkt dan weer niet op te gaan voor wie als arbeidsmigrant uit Midden- of Oost-Europa komt. De terreinen aan de Zwanensingel en straks ook de aan de Zuidbuurtseweg krijgen daarmee het karakter van 'reservaten voor migranten' waar andere regels gelden.

Dat er ‘Polenhotels’ gebouwd worden aan de Zwanensingel is noodzakelijk; veel woningen waar arbeidsmigranten nu verblijven worden gesloopt en de gemeente heeft zich verplicht jaarlijks circa 300 woningen beschikbaar te hebben voor tijdelijke arbeidsmigranten. Door de arbeidsmigranten op een beperkt aantal plekken te huisvesten wordt leefbaarheid bevorderd. Dat geldt overigens ook alleen maar voor de arbeidsmigranten die vallen binnen de groep waarvoor het convenant is ondertekend. Aan veel arbeidsmigranten wordt op diverse plekken in Vlaardingen zowel door particuliere pandjesbazen als professionele partijen onderverhuurd. De leefbaarheid op juist die plekken wordt niet op gelijke wijze gereguleerd. Dat zorgde in november afgelopen jaar nog voor een noodkreet  aan de gemeenteraad van een groep bewoners van de Van Viandenstraat: ze waren de overlast spuugzat !

Dat bij de gemeente de huisvesting van arbeidsmigranten niet altijd op tijd in beeld is, wordt geïllustreerd door de huisvesting in de voormalige sluiswachterswoningen op de kop van de Westhavenkade. Die waren medio 2015 verkocht aan een investeerder, snel opgeknapt en vervolgens volgestopt  met arbeidsmigranten door Uitzendbureau Stipt, één van de convenantpartners van de gemeente. ‘Stipt’ had, zo verklaarde het uitzendbureau, het melden hiervan conform de afspraken over het hoofd gezien. Het lijkt er echter vooral op dat uitzendbureaus de grenzen nog weleens ten eigen voordele oprekken.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date