Politie neemt boek over Hitler in beslag

16-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - VLAARDINGEN – In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 16 januari 1937: De politie neemt een boek over Hitler in beslag.

Plaatselijke politie-autoriteiten hebben in boekwinkels Vlaardingen, Rotterdam en Dordrecht op last van den officier van Justitie te Rotterdam, kleine voorraden in beslag genomen van de onlangs verschenen brochure van den heer Maurits Dekker, getiteld: ‘Hitler, een poging tot verklaring’. Deze brochure wordt in haar geheel beledigend geacht voor den Duitschen Führer en Rijkskanselier. Merkwaardig is dat de auteur juist dezer dagen ontboden is op het hoofdbureau van politie te Amsterdam om een toelichting te geven op eenige passages uit deze brochure en dat de justitieele dienst daarna concludeerde dat voor het nemen van maatregelen geen aanleiding zou bestaan. In Amsterdam is de politie dan ook niet tot in beslag nemen van de brochure overgegaan.

Gerelateerd