Programma Dodenherdenking

01-05-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Op zaterdag 4 mei vindt ook in Vlaardingen weer de Dodenherdenking plaats. Tijdens deze Nationale Herdenking wordt iedereen herdacht - burgers en militairen – die is omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Het programma van de herdenking in Vlaardingen ziet er als volgt uit.

Locatie Emaus: Herdenking Indiëgangers
14.00 uur: Ontvangst Aula Begraafplaats met koffie.
14.30–15.30 uur: Herdenking Indië–Monument.

Locatie Stadhuis: Dodenherdenking Vlaardingen
18.30–19.15 uur: Ontvangst in de burgemeesterskamer van gasten door de burgemeester Annemiek Jetten en door de voorzitter van de Stichting Nationale Gedenkdagen Vincent Kevenaar.
19.00–19.30 uur: Opstellen/formeren stille tocht in de Schoolstraat.
19.35–19.55 uur: stille tocht via de Markt, Geuzenmonument, naar het Verploegh Chasséplein. Aan de stille tocht en de herdenking op het Verploegh Chasséplein zal een afvaardiging van Vlaardingse veteranen deelnemen.

Locatie Verploegh Chasséplein: Dodenherdenking Vlaardingen
19.59 uur: Herdenkingsprogramma met toespraken, muziek en het leggen van de kransen. De Vlaardingse basisschooljeugd zal rood, wit en blauwe bloemen leggen. De Vlaardingen Band speelt koraalmuziek, waarna om 19.59 uur de Last Post wordt ingezet met daaropvolgend twee minuten stilte, daarna enkele korte voordrachten. De kransen worden door verschillende organisaties en personen neergelegd bij het monument. Daarna volgt een gedicht. De zanggroep 4 mei zingt Geef Vrede Heer Geef Vrede onder leiding van Jan Wilmer. Burgemeester Annemiek Jetten zal een herdenkstoespraak houden. Hierna volgt Het lied der achttien Dooden van Jan Campert door de Zanggroep 4 mei. Tot slot worden er twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Peter Spek zal de aankondigingen verzorgen.Gerelateerd