Protest tegen chemieopslag

29-06-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Na protesten van ONS.Vlaardingen en GroenLinks tegen de vestiging van een nieuwe overslaghaven trok GroenLinks deze week wederom aan de bel over een ander bedrijf. Het zou volgens fractievoorzitter Kees Borsboom gaan om uitbreiding van tankterminals van het bedrijf Anaconda, dat nu aan de Zevenmanshaven gelegen is. 

,,In het verleden heeft het college van de gemeente Vlaardingen en de Vlaardingse raad stelling genomen tegen de vestiging van Anaconda in Vlaardingen'', aldus Borsboom. ,,Dit bedrijf dat behoort tot de zwaarste categorie bedrijven (categorie 5) heeft nu in de Zevenmanshaven (direct achter de Praxis) een (extra) locatie gevonden. Op de in ons bezit zijnde foto staat het bord binnen een omheind hek''.

De GroenLinksfractie benadrukt vervolgens in een aantal vragen aan het college dat extra milieubelasting ongewenst is, wat ook zou gelden voor de (mogelijke) extra stroom aan zwaar vrachtverkeer van en naar de haven. De fractie verwijst daarbij ook naar de door hen geconstateerde voorbereidende maatregelen op het terrein achter bouwmarkt Praxis en vraagt zich af waarom het college er geen melding van heeft gemaakt.

Eerder vorige week werd bekend dat DL Freight aan de Trawlerweg juist een omgekeerde richting bewandeld. Het bedrijf sloeg tot voor kort gevaarlijke stoffen op in haar loodsen, maar de omgevingsvergunningen hiervoor zijn, op eigen verzoek, ingetrokken. DL Freight behoudt haar opslagcapaciteit maar zal er andersoortige, minder gevaarlijke stoffen opslaan.

Een woordvoerder van DL Freight verklaarde desgevraagd dat dit het resultaat is van een lang proces, waarbij voortdurend gesprekken zijn gevoerd met controlerende instantie DCMR. ,,Veiligheid staat altijd voorop bij DL Freight'', aldus de woordvoerder. ,,De aanpassingen die de DCMR eiste waren echter niet in korte tijd te realiseren. Mede uit kostenoverwegingen hebben we daarbij besloten om de stoffen en goederen uit de zwaarste categorie elders onder te brengen. Begrijpen doe ik het wel, je zit immers relatief dichtbij een woonwijk. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen die we zelf hebben toegepast en de professionele trainingen die we ons personeel geven was het geregeld onvoldoende voor de DCMR, wat ons tot dit besluit heeft gebracht''.

Uit stukken van de DCMR bleek dat bij DL Freight onder meer de branddoorslag capaciteit als onvoldoende werd beoordeeld; het gaat hier om de tijd dat de wanden tussen de loodsen lang genoeg voorkomen dat een mogelijke brand zich uitbreidt naar de volgende loods. De eisen hiervoor zijn streng, ongeacht de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die er opgeslagen liggen.