PvdA in actie voor Zomerterras

20-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Het bestuur van Stichting Zomerterras luidde eerder deze maand de noodklok: met name door de steeds hogere eisen op het gebied van veiligheid rijzen de kosten voor het festival de pan uit. Zo’n 12 % van de kosten die het Zomerterras maakt worden besteed aan veiligheid en dat is evenveel als de cultuursubsidie die het ontvangt van de gemeente Vlaardingen. Door die hoge veiligheidskosten verschraalt ook nog eens het aanbod in de programmering.

Op 8 januari schreef het bestuur van Stichting Zomerterras daarom een brandbrief aan het college van B&W en de gemeenteraad; De organisatie vraagt om een oplossing op korte termijn door een financiële injectie en op langere termijn een 4-jarig cultuurplan met structurele subsidietoewijzing. De oplossing lijkt binnen handbereik te liggen. Inmiddels heeft de PvdA dat ook tot zich genomen en er vragen over gesteld aan het college. Vragen waarbij ook een oplossingsrichting wordt aangegeven.

Fractievoorzitter Stefanie Solleveld van de PvdA wijst het college erop dat in november de raad een bestedingsvoorstel verworpen heeft. Het ging om geld  dat over was, de zogeheten Reserve Binnenstad en Parkeren. Een deel van dit geld werd bestemd voor de extra beveiliging van evenementen, en juist daar kan nu een deel van gebruikt worden om het Zomerterras extra financieel te ondersteunen. Een deel van het eigen budget van het Zomerterras kan juist dan meer op de programmering worden ingezet. Solleveld vraagt tenslotte met nadruk aan de ‘veiligheidsdriehoek’ (burgemeester, politie, openbaar ministerie) om met het bestuur van Stichting Zomerterras om tafel te gaan zitten en te kijken hoe het voortbestaan van het Zomerterras te verzekeren is.Gerelateerd