Raad neemt Wietmotie aan

05-06-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – In Nederland zijn er inmiddels zo’n 50 gemeentes die de krachten bundelen in een zogeheten Joint-Regulation. Het doel ? Samen kijken of het politieke klimaat beïnvloed kan worden voor wat betreft het reguleren van wietteelt. In het huidige beleid mogen coffeeshops wel wiet verkopen maar niet inkopen en dat zorgt voor vreemde toestanden. Eigenaren van coffeeshops moeten zich bijvoorbeeld vaak wenden tot criminele organisaties om aan hun koopwaar te komen. GroenLinks Vlaardingen wil dat veranderen en samen met D66 en de SP dienden ze gisteren een motie in waarin ze het college oproepen zich aan te sluiten bij het landelijke Joint-Regulation initiatief.

In december was er al een eerste ‘motie Wietteelt’ in de raad behandeld en aangenomen, waarin de burgemeester opgeroepen werd onderzoek te doen naar de mogelijkheid om aan te sluiten bij initiatieven om de wietteelt te reguleren, zoals in Rotterdam bijvoorbeeld. Burgemeester Bert Blase heeft hierover gerapporteerd en aansluitend volgde er dus een tweede motie. Destijds stemden alleen het CDA en de ChristenUnie/SGP tegen, maar de stemverhoudingen lagen nu wat anders.

In de discussie in de raad gisteren ging het er even fel aan toe, waarbij deel van de discussie was waarom de CU/SGP nog steeds niet instemden met een motie waarin in ieder geval niet opgeroepen werd om de wet te overtreden. GroenLinks fractieleden Lianne van Kalken en Kees Borsboom probeerden met het argument ‘we doen niets illegaals, dus vreemd dat u niet instemt’  een politiek trucje toe te passen richting Erik van Pienbroek, die het woord voerde namens de eigen fractie maar ook namens het CDA. PvdA raadslid Stefanie Solleveld schoot hierop uit haar slof richting Van Kalken, waarbij ze GroenLinks nog eens onomwonden duidelijk maakte dat de CU/SGP nou eenmaal deze keuzes maakte op principiële gronden. GroenLinks moest dit respecteren en niet ‘doordrammen’.

De motie werd ook nog licht bekritiseerd door portefeuillehouder burgemeester Bert Blase, die de conclusie van GroenLinks dat de wetgever experimenteerruimte geeft voor de regulering van wietteelt niet deelde. Dit is overigens onlangs nog in de Tweede Kamer vastgesteld en bekrachtigd door de Minister van Justitie. Van Kalken, juridisch opgeleid, had hier dus beter moeten opletten.

Uiteindelijk is de motie in stemming gebracht en met 23 stemmen voor en 11 tegen aangenomen. Vooralsnog betekent dat echter niet dat in Vlaardingen de wietteelt geregeld gaat worden.

 Gerelateerd