Raad wil onderzoek naar legale wietteelt

19-12-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Het slotstuk van de laatste raadsvergadering dit jaar vormde gisteravond een discussie over wietteelt. Tegenover elkaar stonden GroenLinks en de ChristenUnie/SGP met twee moties. GL-raadslid Lianne van Kalken, gesteund door D66, PvdA en SP, riep burgemeester Bert Blase op om een aantal stappen te nemen: 'onderzoek of gereguleerde wietteelt mogelijk is en zoek daarbij contact met andere gemeentes waar al eerder dergelijke initiatieven genomen zijn'.

CU/SGP-raadslid Erik van Pienbroek bracht hier een motie tegenin waarin de huidige situatie gehandhaafd blijft. Hierbij wordt de beperkte verkoop via coffeeshops toegestaan. Van Pienbroek werd daarbij direct gesteund door het CDA, dat eveneens tegen legalisering van wietteelt is en de VVD, die vindt dat de burgemeester zich vooral op andere zaken moet richten.

Eerder noemde burgemeester Blase de huidige wetgeving ‘een gedrocht’: coffeeshops mogen wiet verkopen, maar de teelt, en feitelijk ook de verkoop ààn coffeeshops, is illegaal. Een verbod dat er toe geleid heeft dat de handel in softdrugs voornamelijk in de handen van criminelen berust, die hiermee enorme winsten maken waar weer andere criminele activiteiten mee gefinancierd worden. In grote steden als Amsterdam en Antwerpen leidde dat dit jaar al tot talloze schietpartijen met dodelijke gevolgen. Van Kalken benoemde aansluitend daarop dan ook dat bij legalisering en regulering van wietteelt de politie haar aandacht juist naar andere vormen van criminaliteit kan verleggen.

,,We kunnen het beter helemaal verbieden, dan zijn we er vanaf’’, reageerde Marnix Alderliesten van het CDA in het debat. Een vergelijkbare stap, de drooglegging ofwel verbod op stoken, verkopen en kopen van alcohol in de Verenigde Staten, leidde in de jaren twintig  van de vorige eeuw tot een explosieve stijging van de criminaliteit. Het is dus op zijn minst twijfelachtig of deze keuze van Alderliesten ‘zoden aan de dijk zet’.

De CU/SGP-motie om de huidige situatie te handhaven werd door Klaas Terpstra van de PvdA ‘uitzonderlijk’ genoemd. ,,U erkent hiermee voor het eerst dat er een drugsbeleid is’’, aldus Terpstra. ,,Feitelijk roept u hiermee op om te gedogen, een mijlpaal voor uw partij.’’

Na een daarop volgende discussie over de gezondheidsrisico’s van wietgebruik werden beide moties uiteindelijk in stemming gebracht. De GroenLinks-motie haalde een grote meerderheid van 25 tegen 7 stemmen. Een stemming over de CU/SGP motie  werd hiermee volstrekt zinloos, immers de raad zou inconsequent handelen als deze ook werd aangenomen. Marnix Alderliesten van het CDA riep dan ook op deze in te trekken, wat echter niet gebeurde. De CU/SGP-motie haalde het daarop niet; alleen de eigen fractie met twee aanwezige leden stemde voor.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date