Redder, kapitein... fantast!

05-03-2018 Nieuws Redactie

afbeelding: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 5 maart 1907: Redder, kapitein... fantast!

Als de Berlin, die tussen Harwich en Hoek van Holland vaart, in slecht weer op de pier bij Hoek van Holland loopt, breekt het schip in tweeën. Van de 144 opvarenden komen er 128 om het leven. De ramp met de Berlin was misschien wel de grootste scheepsramp tot dat moment. Een Vlaardinger lijkt tijdens de redding van vijftien passagiers op het achterschip een grote rol te spelen. Dat is in ieder geval wat hij zelf beweert... 

Toen de redding der drie laatstoverlevende schipbreukelingen van het wrak der 'Berlin' had plaatsgehad, liep er in den Hoek-van-Holland een persoon rond, die aan ieder die ’t hooren wilde vertelde, hoe hij aan die redding had deelgenomen. Mocht men hem gelooven, dan was zijn aandeel in dat heldenfeit zelfs niet gering geweest. Hij zou dan met schipper Sperling op het wrak zijn geweest en dezen hebben geholpen bij het neerlaten der drie vrouwen van het schip op de pier. Zeer gedetailleerd was het heerschap in zijn beschrijvingen: hoe hij aan boord van de 'Wodan' zijn jas en zijn manchetten had uitgegooid, hoe hij in de vlet van Sperling was gesprongen, hoe hij den geestelijke die hem zijn zegen had meegegeven toegevoegd had: ,,‘k Heb liever ’n oliejas’’, hoe hij langs het touw was geklauterd enz. enz. 

In een breeden kring van bewonderaars stond hij op het perron van het station aan den Hoek zijn verhalen op te disschen, maar onze verslaggever, die juist het eenvoudig onopgesmukt relaas van den schipper Sperling had gehoord – waar de waarheid boven op lag – liet zich door den opsnijder niet misleiden. Enkele andere collega’s liepen er echter wel in maar bleven natuurlijk toen de mystificatie aan het licht kwam, niet in gebreke den weinig waarheidslievenden reclamejager als zoodanig aan de kaak te stellen. 

Wij behoefden dit toen niet te doen, doch nu wij datzelfde heer gephotografeerd vinden in de laatste Woche, thans niet als redder maar als den kapitein Parkinson, geven wij hem met al zijn belachelijke zucht naar beroemdheid ter gerechte kastijding prijs aan de openbare bespotting. De bewuste persoon is zekere L. Van der Weijde te Vlaardingen.

Gerelateerd