Rijkswaterstaat gaat tweede Volksbos kappen

01-02-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Ter voorbereiding op de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd tussen de A20 en de Maassluissedijk in Vlaardingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd om te kijken of er archeologische waarden in het gebied aanwezig zijn. Het onderzoek duurt tot eind augustus 2016.

Vanaf april 2016 wordt gestart met het graven van circa tachtig proefsleuven van twee bij vijftien meter en één tot anderhalve meter diep. Direct na het graven van de sleuven wordt op locatie onderzoek uitgevoerd en worden eventuele vondsten geregistreerd waarna de proefsleuven weer worden afgedekt.


Kappen tweede Volksbos

Om het archeologisch onderzoek mogelijk te maken worden bomen en jonge aanplant verwijderd. De bomen staan aan de noordzijde van de Hoekselijn en ten oosten van de Maassluissedijk 298 en ten westen van de Zuidbuurt 40, dat is bij de Wijnboerderij waar veel jonge bomen zijn geplant in het verzet tegen de Blankenburgtunnel. Na aanleg van de Blankenburgverbinding worden de verwijderde bomen en beplanting gecompenseerd volgens de Boswet binnen of buiten het project.

Verwachte vondsten

Uit eerder onderzoek blijkt dat in het gebied de laatste 10.000 jaar grote veranderingen hebben voorgedaan. Voor een zeer klein deel van het plangebied, en dan vooral in de Aalkeetpolder, is een hoge verwachting voor de aanwezigheid op archeologische vondsten. Ook de vondst van een boomstamkano uit de IJzertijd (circa 700 voor Christus) enkele jaren terug bij Vlaardingen draagt bij aan deze verwachting.Gerelateerd