Rijkswaterstaat overlegt over Volksbos

12-02-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Er wordt toch overleg gevoerd over het herplanten van de bomen in het Tweede Volksbos aan de Zuidbuurt. Dat valt op te maken uit een persbericht dat Rijkswaterstaat vandaag verspreidde, en waarin melding wordt gemaakt van werkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Maandag 15 februari start het archeologisch onderzoek tussen de A20 en de Maassluissedijk in Vlaardingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd om te kijken of er archeologische waarden in het gebied aanwezig zijn. Het onderzoek duurt tot eind augustus 2016.

 

Onderzoek

Vanaf april 2016 wordt gestart met het graven van proefsleuven van twee bij vijftien meter en één tot anderhalve meter diep. Direct na het graven van de sleuven wordt op locatie onderzoek uitgevoerd en worden eventuele vondsten geregistreerd waarna de proefsleuven weer worden afgedekt. Bij het archeologisch onderzoek zijn de gemeente Vlaardingen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokken.

Om het archeologisch onderzoek mogelijk te maken wordt vanaf 15 februari tot eind februari gestart met het verwijderen van bomen. De bomen staan aan de noordzijde van de Hoekselijn en ten oosten van de Maassluissedijk 298. Na aanleg van de Blankenburgverbinding worden de verwijderde bomen en beplanting gecompenseerd volgens de Boswet binnen of buiten het project.

Daarnaast is Rijkswaterstaat met betrokkenen in gesprek over het verplanten of het verwijderen van de jonge aanplant ten westen van de Zuidbuurt 40 in Vlaardingen, het zogenaamde 2e Volksbos.

Uit eerder onderzoek blijkt dat in het gebied de laatste 10.000 jaar grote veranderingen hebben voorgedaan. Voor een zeer klein deel van het plangebied, en dan vooral in de Aalkeetpolder, is een hoge verwachting voor de aanwezigheid op archeologische vondsten. Ook de vondst van een boomstamkano uit de IJzertijd (circa 700 voor Christus) enkele jaren terug bij Vlaardingen draagt bij aan deze verwachting.

 Gerelateerd