Rolschaatsen in de Harmonie

27-01-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 27 januari 1910: rolschaatsen in de Harmonie.

In 1910 verovert een nieuwe rage het land. Uitgerekend een Schiedammer introduceert het moderne tijdverdrijf in Vlaardingen. Hij huurt de zaal Harmonie af zodat Vlaardingers zich kunnen bekwamen in... de kunst van het rolschaatsen.

De rolschaats heeft gisteravond ook hier haar intrede gedaan. Door den heer F. Jordaans uit. Schiedam was de zaal Harmonie voor dit doel afgehuurd en de liefhebbers (sters) hebben daar naar hartelust kunnen rijden. Edoch, voor de meesten bestond dit in het begin niet uit rijden maar uit een voortdurend vallen. Men zag ze dan de potsierlijkste bewegingen maken en de talrijke aanwezigen schaterden het somwijlen uit. Het was een echt komisch gezicht. Zoo ging het een eindje goed en dan namen ze al een heele air aan en... pats, enkele meters verder lagen ze weder. Doch er werd volgehouden en na een uurtje rijdens was er dan bij de meesten merkbare vooruitgang te constateeren. Rijders en rijdsters zullen dan ook den heer Jordaans dankbaar zijn voor het initiatief door hem genomen. De rolschaats is thans ook hier populair geworden.

Gerelateerd